Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEMOKRATYZACJA KOŚCIOŁA

  Proces zmierzający do udziału całego Ludu Bożego w odpowiedzialności i zarządzaniu Kościołem, przy zachowaniu hierarchicznej struktury jego ustroju; wynika z godności, wolności i jedności wszystkich jego członków ( -> hierarchia, -* laikat), uczestniczących w sobie właściwy sposób w jednym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEML JAKUB

  ur. 20 VHI 1878 w Tasovie (Morawy), zm. 10 II 1961 w Třebiču (Morawy), Poeta i prozaik.

  Po studiach teol. przyjął 1902 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; z powodu nieporozumień z władzami kośc. przeniesiony został 1909 w stan spoczynku.

  Znaczny wpływ na twórczość D. miały pisma mistyków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOFTL bp.

  ur. prawdopodobnie w Tesalonice, zm. ok. 386, Ostatni bp ariański Konstantynopola.

  Jako bp Beroi (od 341) brał udział w synodzie w Sardyce (342 lub 343), a 351 w Sirmium, gdzie potępił naukę Fotyna; pod wpływem D. podpisał III formułę -> syrmijską (pomijającą homousios) pap. Liberiusz, przebywający w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOGRAFIA

  (gr. demos ludność, grafe opis), Nauka o ilościowym i jakościowym stanie i rozwoju ludności w jej uwarunkowaniach genetycznych (-> genetyka), hist, i ekon.-społ., wyjaśniająca przyczyny, przebieg oraz następstwa zjawisk i procesów populacyjnych w celu wykrycia rządzących nimi prawidłowości (-»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMITOLOGIZACJA

  Proces hermeneutyczny polegający na kryt. interpretacji tekstów NT w celu odróżnienia zawartej w nich treści objawionego słowa Bożego od mit. szaty językowej (-> biblijna hermeneutyka); różni się od -» demity-zacji, eliminującej z Pisma iw. mity w celu dotarcia do jego treści historycznych. Termin d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /9 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIAS

  (ruiny k. Wolos w środk. Grecji), Bpstwo łac. od V do XIII w. w metropolii Larisa w rzym. prowincji Tesalia I; bpi znani z V, IX i pocz. XIII w.; obecnie bpstwo tytularne.

  W 1757 powstało w D. bpstwo, a 1744 metropolia prawosł. podległa patriarsze Konstantynopola; od 1882 zależna od Gr. Kościoła Prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMITYZACJA

  W -> biblistyce proces polegający na eliminacji mitów lub elementów mitycznych z tekstów -» Biblii w celu dotarcia do historycznych treści Pisma św. Wielu biblistów i apologetów (np. R. Marié, P. Rossano) terminem d. określa demitologizację, podczas gdy inni (L. Malevez, B. Piepiórka) termin demitologizacja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /7 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMETRIUSZ z ALEKSANDRII Św. bp.

  zm. 231 lub 232 w Aleksandrii. Wg Euzebiusza z Cezarei i Hieronima został 189 patriarchą Aleksandrii, gdzie przyczynił się do rozkwitu -» aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; jej kierownictwo po Pantenie powierzył Klemensowi Aleks., a po opuszczeniu przez niego miasta w czasie prześladowań za Septymiusza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMERYCI

  Duchowni skazani na pobyt w domu pokuty w celu zadośćuczynienia i odpokutowania za mor. przewinienia.

  D. początkowo odbywali pokutę razem z wiernymi, a potem przy kościołach w pomieszczeniach zw. diaconica lub decanica (Cod. Theod. z 396) oraz w zamkniętym klasztorze (synod z Agde z 506), o chlebie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMIURG

  (gr. rzemieślnik, wykonawca) W filozofii Platona oznaczał budowniczego nieba (Rzeczp. 530 a) i całego świata {Tim. 28 a c, 29 a, 31 a), który dokonał geometryzacji odwiecznej, chaotycznej materii (-»- chaos I) i teleologizacji panującego w niej bezładu (-»- celowość I), w wyniku czego powstało dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt

Do góry