Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEMONOLOGIA

  (gr. daimon demon, szatan, logos słowo), Nauka o istnieniu, naturze i działaniu -> szatana; dział teologii systematycznej związany z angelologia.

  W starożytności ojcowie i pisarze wczesnochrześc. w trosce o czystość doktryny ostrzegali, by do d. nie przenikały elementy pogańskie; występując zwł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRAT z ABDERY

  ur. ok. 465 prz.Chr. w Abderze (pn.-wsch. Grecja), zm. ok. 360 prz.Chr. tamże, Gr. przyrodnik i filozof przyrody. Był uczniem Leucypa, napisał 60 prac z zakresu kosmologii, biologii, psychologii, etyki i matematyki (katalog sporządził Diogenes Laertios), z których pozostały fragmenty; istnieje wątpliwość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMORALIZACJA

  (łac. demoralisatto upadek moralności), Proces obniżania poziomu mor. życia człowieka, powstały w wyniku -» dezintegracji hierarchii wartości (osobowych lub społ.) wywołanej lekceważeniem -> norm moralności, zarówno w poglądach jak i postawach; w sensie pochodnym — upadek karności lub ducha w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /3 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON

  (gr. daimori), Istota duchowa zajmująca miejsce pośrednie między bóstwem a człowiekiem i działająca najczęściej na zgubę ludzką.

  Wiara w d. występuje w wielu religiach pozachrześc, a w chrześcijaństwie, które przyjmuje działanie jednego z d. (-» szatan), nakłaniającego człowieka do grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENDERA

  Łac. Tentyris (miasto we wsch. Egipcie k. Ke-ny), jeden z najstarszych ośrodków kultu bogini Hathor w Górnym Egipcie, utożsamianej przez Greków z Afrodytą.

  W D. znajduje się doskonale zachowana świątynia z I w. prz.Chr. (zbudowana przez ostatnich Ptolemeuszy i pierwszych cesarzy rzym.), złożona z sali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  Początkowo d. nazywano bogów (Homer), a w późniejszej religii gr. dobre lub złe duchy wpływające na losy człowieka i kosmosu, obecnie najczęściej złe i nieprzyjazne człowiekowi istoty ponadludzkie, uosobiające niezrozumiałą i nieobliczalną moc, która budzi uczucie lęku i grozy (R. Otto, G. van der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENDRYCI

  (gr. dendron drzewo), Wczesnochrześc. asceci wsch. szukający schronienia na drzewach (w pniu lub koronie).

  Przekazy patrystyczne (m.in. Pratum spirituale 70; PG 87, 2924) relacjonują 3-letnie przebywanie mnicha Dawida z Tesa-loniki na drzewie migdałowym oraz mnicha Adolasa w wydrążonym pniu kasztanowca;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W BIBLII

  Występuje d. jako istota ponadziemska, przeważnie o złowrogim działaniu wobec człowieka.

  1. W Starym Testamencie — w tekście oryginalnym brak odpowiednika określenia d., niełatwego do pogodzenia z rygorystycznym monoteizmem, mimo że wymienia się zbliżone do d. istoty złe, nie tyle ze swej natury, ile z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /7 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W FOLKLORZE POLSKIM

  Wyobrażenia d. zasadniczo nie odbiegają od ich przedstawień w religiach pozachrześc, istnieją jednak ponadto istoty półdemoniczne (postacie pośrednie między d. i ludźmi), pozostające najczęściej w ścisłym związku z określonymi ludźmi lub z ich duszami, np. wiedźmy, zmory, płanet-nicy, upiory (K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /11 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA

  (gr. demos lud, kratos władza), Forma ustroju państw., w którym władza należy do społeczeństwa (nominalnie albo faktycznie) lub wszystkim obywatelom przyznaje się równe prawa społ. i polit, oraz zapewnia się jednakowy udział w sprawowaniu władzy; przeciwstawiana teokracji (władza kapłanów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /10 134

  praca w formacie txt

Do góry