Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DENPASAR

  Diecezja w Indonezji (wyspy Bali i Lombok), sufr. Ende, eryg. 3 I 1961 w miejsce istniejącej od 10 VII 1950 prefektury apost.;

  zajmuje 10 538 km2 i liczy 3,62 min mieszk., w tym 9164 katolików, 18 parafii, 3 księży diec. i 10 zak., 15 zakonników, 29 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 99-100, 53 (1961) 244-248; F.L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENISEWICZ STEFAN bp.

  ur. 1836 w par. Czereja (Białoruś), zm. 3 XII 1913 w Smoleńsku, Działacz kościelny.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Mińsku (1856-59) i w Akademii Duch. w Petersburgu (1859-63) przyjął 1863 święcenia kapł. i został katechetą w Orszy, a później w Mohylewie; od 1866 był prob, w Smoleńsku (gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENUNCJACJA

  (łac. denuntio donoszę, oskarżam), W prawie kanonicznym — akt władzy kośc. informujący wiernych o mającej nastąpić czynności, np. -» zapowiedzi przed zawarciem małżeństwa lub przyjęciem święceń kapł., zawiadomienie sądu kośc. skierowane do stron o procesowych czynnościach (cytacja); jest nią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENISÓW ANDRIEJ

  ur. 1674 w Powieńcu (n. jeziorem Onega), zm. 1730 w pustelni nad Wygiem, Działacz raskołu, pisarz, brat Siemiona.

  W latach młodzieńczych przyjął chrzest staroobrzędowców; 1692 przyłączył się do ich wspólnoty (-» bezpopowcy), kierowanej przez Danila Wikulina, z którym 1695 zorganizował w lasach Pomoria...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENVER

  Metropolia w Stanach Zjedn. (stan Kolorado) eryg. 15 XI 1941 z sufr. Cheyenne i Pueblo i ośrodek polonijny.

  Wikariat apost. Kolorado, istniejący od 1860, podniesiono 1887 do rangi diecezji D. jako sufr. Santa Fe. Wielość ugrupowań wyznaniowych w D. (ok. 50 wyznań i sekt) przyczyniła się do rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENISÓW SIEMION

  ur. 1682, zm. 1741 w pustelni nad Wygiem, Pisarz rel. i działacz raskołu, brat Andrieja.

  W 1697 osiedlił się z ojcem i młodszym bratem Iwanem w świeckim klasztorze nad rzeką Wyg w tzw. pustelni wygow-skiej, nast. został najbliższym współpracownikiem swego drugiego brata; prawdopodobnie ok. 1703...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENHOFF JERZY ALBRECHT bp.

  ur. 7 IV 1640, zm. 16 III 1702 w Kielcach.

  Studiował w kolegium jez. w Rzymie; po powrocie, dzięki bpowi A. Olszowskiemu, otrzymał kanonię chełmińską; mianowany 1674 prymasem, Olszowski uczynił go swoim referendarzem; otrzymał też probostwo w Piotrkowie Trybunalskim oraz inne intratne beneficja;

  1685...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENIFLE HEINRICH SUSO OP

  Imię chrzestne Joseph, ur. 16 I 1844 w Imst (Tyrol), zm. 5 VI 1905 w Monachium, teolog, historyk i wydawca źródeł.

  Do zakonu wstąpił 1861 i po studiach filoz.-teol. w studium zak. (Graz, Rzym, Saint-Maximin) przyjął 1866 święcenia kapł.; od 1870 wykładał teologię w studium zak. w Grazu, oddając się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /4 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENHOFF JAN KAZIMIERZ kard.

  ur. 6 VI 1649, zm. 20 VI 1697 w Rzymie, Dyplomata i teolog.

  Kształcił się w kolegium jez. w Warszawie; 1666 został, dzięki królowi Janowi Kazimierzowi, opatem cystersów w Mogile, gdzie odrestaurował kościół oraz obwarował brzegi Wisły; od 1670 studiował teologię (uzyskał doktorat) oraz prawo kan. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMON - W IKONOGRAFII

  Przedstawienia d. nie oznaczają indywidualnych osób upadłych aniołów (szatana, Belzebuba), lecz raczej ich świtę, „legion" (Mk 5,9); dlatego nie mają jednoznacznie określonych kształtów i występują pod wielorakimi i zmiennymi postaciami; stosowane są również jako atrybuty niektórych świętych (m.in. -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /07.08.2012 Znaków /13 918

  praca w formacie txt

Do góry