Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEPTUŁA WŁADYSŁAW

  ur. 5 II 1911 w Radomiu, zm. 9 XII 1944 w Litomierzycach (Czechy), Działacz kat., publicysta.

  Podczas studiów prawa na KUL działał 193034 w Odrodzeniu, Sodalicji Mariańskiej i Akcji Kat., a po ukończeniu został 1934 w Warszawie prezesem Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej, wicedyr. i członkiem zarządu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPERSONALIZACJA

  (łac. persona osoba), Stan lub proces patologiczny, któremu w początkowej fazie towarzyszy świadomość zmian zachodzących w percepcji własnej -» osobowości.

  Występuje w niektórych nerwicach (najczęściej w psy-chastenii, niekiedy w histerii i in.) i psychozach z objawami zespołu depresyjnego (w psychozie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPUTACI

  (łac. deputatus wyznaczony), Delegaci bpów i kapituł do pol. Trybunału Koronnego, a także do Trybunału Litew., dla pełnienia funkcji sędziowskich; brali udział w rozstrzyganiu spraw, w których jedną stroną była osoba duchowna lub instytucja kośc., a także w sprawach związanych z przestępstwami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOPULACJA

  (łac. depopulatio wyludnienie), Proces zmniejszania się stanu liczebnego ludności w wyniku niedostatku urodzeń, których liczba nie wystarcza do wyrównania strat spowodowanych przez zgony.

  D. w ubiegłych stuleciach była skutkiem głównie epidemii, wojen i klęsk żywiołowych; współcz. tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOSITIO MARTYRŮM

  Najstarsze -> martyrologium rzym., zawarte w Chronografie Furiusza Dionizego Filokala (Chronograf z roku 354). Pierwotnie nazwa dnia złożenia do grobu zwłok męczenników chrzęść, (w dniu ich zgonu), wyrażająca przekonanie o przejściowości stanu śmierci.

  D.m. zawiera zgodną z biegiem roku kalendarzowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYCJA

  (łac. depositio złożenie), Kara kościelna pozbawiająca duchownego jego urzędu i -> beneficjum.

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa duchownych, którzy popełnili cięższe przestępstwa, wyłączano ze stanu duch., pozbawiając ich urzędów i wynagrodzeń kośc, prerogatyw stanu duch. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPOZYT WIARY

  (łac. depositum powierzone dobro, posiadłość, majątek), Nazwa przyjęta w teologii w XVI w. na określenie treści zbawczego -» objawienia Bożego (przez wcielenie) przechowywanego w Kościele, który jest jej autentycznym interpretatorem (nauczycielski urząd Kościoła).

  1. Nazwy „depozyt" (wiary) użyto w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEONTYCZNA LOGIKA

  (gr. deon powinność, potrzeba), Formalne teorie funktorów powinnościowych, takich jak np. obowiązkowe..., zabronione..., dozwolone...

  Wprawdzie już Arystoteles zajmował się sylogizmami zdań praktycznych typu powinnościowego oraz niejednokrotnie próbowano logicznie scharakteryzować normy lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /3 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEPELCHTN HENRI SJ

  ur. 28 VI 1822 w Rozenaken (Belgia), zm. 26 V 1900 w Kalkucie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1842 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; 1859 założył misję w Bengálu Zach. (obecnie India), zostając jej pierwszym przełożonym; 1864-71 był rektorem kolegium teol. w Kalkucie, 1872-76 w Bombaju, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEODAT Św. bp.

  ur. ok. 393, zm. 26 VI 473 w Nola (k. Neapolu).

  Był prawdopodobnie archiprezbiterem w Nola, współpracownikiem bpa Paulina II, a od 442 jego następcą; niesłusznie oskarżony przed ces. Walentynianem III, został uwięziony, a nast. skazany na wygnanie; przywrócony na stanowisko kośc. ok. 440;

  kult D...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /587

  praca w formacie txt

Do góry