Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DESIDERI IPPOLITO SJ

  ur. 20 XII 1684 w Pistoi, zm. 14 IV 1733 w Rzymie, Misjonarz.

  Do zakonu wstąpił 1700 i po studiach teol. przyjął święcenia kapł.; z polecenia generała zak. udał się 1712 do Indii, aby prowadzić misję w Tybecie, zał. 1625 przez A. d'Andrade; 1714 razem z Manuelem Freyre wyruszył z Delhi do Lhasy, do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESIDERIUM NATURALE

  (łac. naturalne pragnienie lub dążenie), Pragnienie lub dążenie do widzenia Boga, wypływające z natury ludzkiej.

  W filozofii staroż. pojęcie d.n. u Platona oznacza miłość jako pożądanie idealnego dobra i piękna, u Arystotelesa cel i dobro pożądane i poznawalne, jakim jest Pierwsza Przyczyna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESKRYPCJA

  (łac. descrlptlo opis), Złożona nazwa indywidualnego przedmiotu, nie będąca imieniem własnym.

  Dla charakteryzowania indywidualnych rzeczy i niepopadania w paradoksy przy użyciu nazw pustych, opracowano różne metody formułowania i rozumienia d. (G. Frege, B. Russell, D. Hilbert, P. Bernays, W.V.O. Quine...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESDAMES WILHELM CM

  ur. 1622 w Rouen (Francja), zm. 1 VI 1692 w Słupowie (k. Miechowa), Działacz zakonny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1645 w Paryżu, gdzie po studiach teol. przyjął 1648 święcenia kapł., a 1651 z grupą misjonarzy został wysłany do Polski przez Wincentego a Paulo ; dzięki poparciu królowej Marii Ludwiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERENGOWSKI JÓZEF ks.

  ur. 8 HI 1808 w Chełmnie, zm. 3 VII 1848 w Pelplinie, Pedagog.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1833 święcenia kapł. ; był wik. w Koronowie i Krojantach, gdzie zasłynął jako pol. kaznodzieja;

  zostawszy 1836 prof, seminarium duch. w Pelplinie, wykazał się talentem pedagog, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  (pers. darjuz żebrak, wędrowny ubogi), Członek bractwa rel. kierującego się zasadami -> sufizmu (islam); w Iranie i Turcji nazwa pobożnego żebraka lub wędrownego fakira.

  Najstarszym znanym bractwem d. są kadiryci, zał. przez mistyka Abd al-Kadira al-Dżilaniego (1077-1166), jakkolwiek wyprowadzają oni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERESER ANTON OCarm

  Imię zak. Tadeusz od św. Adama, ur. 3 II 1757 w Fahr (n. Menem), zm. 16 VI 1827 we Wrocławiu, biblista i teolog.

  Po studiach teol. w Würzburgu, uwieńczonych doktoratem, wstąpił 1776 do zakonu; 1780 przyjął święcenia kapł.; 1783 został prof, języków wsch., gr. i hermeneutyki bibl. na uniw. w Bonn, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESAKRALIZACJA

  Proces eliminowania elementów sakralnych z przekonań, postaw, struktur organizacyjnych i funkcji religijnych. Jest reakcją na niewłaściwie rozumianą -»• konsekrację świata; w sensie negatywnym przejawia się w -»• laicyzacji, sekularyzacji, a nawet w -* profanacji wartości sakr. (-> sacrum);

  w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /13 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERMAŃ

  Klasztor bazylianów w diecezji łuckiej (Ukraińska SRR); wieś należąca w XVI-XVII w. do Ostrogskich.

  Cerkiew prawosł. Świętej Trójcy i klasztor dla bazylianów (ok. 1630-1821 unickie) ufundowali w XV w. Ostrogscy; 1575 wojewoda kijowski Konstanty Ostrogski sprowadził drukarza lwowskiego Iwana Fiodorowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DE SALUTE ANIMARUM

  Bulla cyrkumskrypcyjna, wyd. 16 VII 1821 dla Królestwa Prus.Po Kongresie Wiedeńskim (1815) i stabilizacji granic rząd wszczął 1816 starania o kośc. reorganizację terytorialną Śląska, Prus Zach., Wielkiego Księstwa Pozn., Nadrenii i Westfalii.

  W wyniku porozumienia między rządem prus. (B.G. Niebuhr) a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /4 767

  praca w formacie txt

Do góry