Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DETERMINIZM - TYPOLOGIA

  D. ujmowany w aspekcie ontologicznym — podkreśla wzajemne stałe powiązanie i przyczynowe uzależnienie zdarzeń i procesów (z ludzkim włącznie); w aspekcie epistemologicznym — kładzie nacisk na zasadę poznawczą, umożliwiającą opis rzeczywistości w celu prognozowania; w aspekcie metodologicznym — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /10 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESVALLIÈRES GEORGE

  ur. 14 III 1861 w Paryżu, zm. 4 X 1950 tamże, Malarz.

  Uczył się w Académie Julian w Paryżu i debiutował 1883; ok. 1900 po poszukiwaniach odzyskał utraconą w młodości wiarę, m.in. dzięki lekturze dzieł J.K. Huysmansa, wykładom A.G. Sertillanges'a oraz osobistym kontaktom z G. Moreau i L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESYMBOLIZACJA

  Pośrednie lub bezpośrednie zabiegi poznawcze, których celem jest dotarcie do ukrytego sensu rzeczywistości, traktowanej jako -> symbol.

  Przedmiotem d. może być przyroda, człowiek i jego zachowanie, a zwł. rzeczywistość kulturowa (nauka, sztuka, religia, język). Istnieją 2 opozycyjne metody d.: 

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESZCZ

  Zjawisko meteorologiczne uważane w wielu -> agrarnych religiach, zwł. ludów pierwotnych żyjących w strefach tropikalnych i subtropikalnych, za znak przychylności bóstw {hierofanie) wobec ludzi; z uwagi na wpływ d. na urodzajność płodów rolnych przynoszących dobrobyt rolnikom, stanowiących dar Istoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /7 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DES MOINES

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Iowa) eryg. 12 VIII 1911 jako sufr. Dubuque.

  Misje kat. na terytorium obecnej diec. zapoczątkowali 1838 jezuici P.J. de Smet i F.F.L. Verreydt; pierwszy prob. G. Plathe zbudował w D. po 1851 kościół St. Ambrose; wybitnymi bpami byli organizator diec. A. Dowling (1912-18) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESZCZYŃSKI JÓZEF

  ur. 1781 w Wilnie, zm. 1844 w Horodyszczu k. Rzeczycy (Białoruska SRR), Kompozytor, dyrygent, pedagog.

  Od 1813 działał w Wilnie (prawdopodobnie wykładał na Uniw. Wil.), nast. został dyr. orkiestry marszałka gubernialne-go L. Rokickiego w Horodyszczu.

  Pozostawił ok. 100 kompozycji, w tym 4 uwertury, 3...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESOCJOLOGIZACJA

  Proces oczyszczania i wyzwalania istotnych treści sakralnych z kontekstu zmiennych uwarunkowań socjologicznych i historycznych określonej ->- religii w celu uwypuklenia reprezentowanej w nich rzeczywistości nadprzyr. (sacrum). Stanowi jedną z pozyt. form desakrali-zacji religii oraz reinterpretacji jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /6 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM

  Pogląd zakładający we wszechświecie uzależnienie stanów późniejszych od wcześniejszych (uprzedniość wyznacza następczość); stanowi podstawę sformułowania teorii fizykalnych, biol., psychol. i socjol., postulujących jednoznaczne przewidywanie zjawisk; w sensie metodol. — zasada wyjaśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESPOTYZM

  Układ stosunków międzyludzkich i społ. polegający na bezwzględnym narzucaniu innym własnej woli przez osobę lub grupę sprawującą faktyczną lub przypisywaną sobie władzę; w ustroju polit, jest synonimem absolutyzmu.

  D. występuje we wszystkich sferach życia opartych na wzajemnych odniesieniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINIZM - DZIEJE

  U podstaw d. leży przekonanie o możliwości istnienia ścisłych i powsz. praw rzeczywistości, np. wg wierzeń orfickich dzieje świata są determinowane przez bogów, a wg Lao-cy rozwój rzeczywistości kosmicznej zależy od zasady -» tao, która wprowadza porządek do chaosu.

  1. Próbę racjonalnego wyjaśniania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Efrem Dodano /08.08.2012 Znaków /11 764

  praca w formacie txt

Do góry