Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEWOLUCJA

  (łac. devolutio przejście), W prawie kanonicznym przeniesienie prawa obsadzania stanowisk kościelnych (ius devolutionis) lub prawa do rozpatrzenia sprawy spornej (effectus devolutivus) z przełożonego niższego na wyższego.

  1. D. polega na wspomnianym przeniesieniu uprawnienia do obsadzania -» urzędów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEŻELIĆ VELIMIR Starszy

  ur. 21 II 1864 w Zagrzebiu, zm. 7 II 1941 tamże, Chorwacki pisarz katolicki.

  Po ukończeniu szkoły średniej w Zagrzebiu studiował 1882--86 medycynę w Wiedniu, a nast. 1888-93 filozofię w Zagrzebiu, gdzie pracował w bibliotece uniw. (1910-20 jako dyr.), a potem w państw, archiwum. Był red. pism „Prosvjeta"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZINTEGRACJA

  Proces dezorganizacji struktur społecznokulturowych (d. społeczna) lub psych. (d. psychiczna), przeciwstawny integracji; termin d., wprowadzony do socjologii przez twórcę teorii ewolucji społ. H. -> Spencera (1820--1903), stosuje się także w psychologii i in. dyscyplinach pokrewnych.

  I. DEZINTEGRACJA...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /7 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWEY JOHN

  ur. 20 X 1859 w Burlington (stan Vermont), zm. 1 VI 1952 w Nowym Jorku, Filozof, psycholog i pedagog. Studiował do 1879 na uniw. w Burlington pod kierunkiem J. Hopkinsa; wykładał na uniw. w Minneapolis (1888-89), Ann Arbor (1889-94), Chicago (1894-1904), gdzie założył szkołę doświadczalną i w Columbia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /6 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEVEUSTER, De Veuster DAMIAN, sercanin z Picpus

  Imię chrzestne Jozef, ur. 3 I 1840 w Tremelo (k. Lowanium), zm. 15 IV 1889 na wyspie Molokai (Hawaje), misjonarz trędowatych.

  Do zgrom, wstąpił 1859 w Lowanium; 1860 złożył śluby zak.; 1864 w zastępstwie swego chorego brata Pamfiliusa udał się w mis. grupie sercanów na Hawaje i w Honolulu przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWIN, De Vignes JERZY SJ

  ur. 28 X 1719 w Małopolsce, zm. 5 IV 1773 w Kodniu (k. Terespola), Kaznodzieja, tłumacz, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1733; ok. 1740 był nauczycielem języka franc, w kolegiach jez. w Sandomierzu i Kaliszu, a nast. przez dłuższy okres kaznodzieją.

  Napisał dla szkół zak. gramatykę języka franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEVOTTO MODERNA

  Kierunek duchowości rel., związany z braćmi wspólnego życia i kanonikami regularnymi z Windesheimu, będący przejawem tzw. ruchu zelantów w Niderlandach w XIV-XV w., zmierzających do pogłębiania życia wewnętrznego.

  Termin d.m., wprowadzony przez Jana Buscha CRL (1399-1479), niekiedy stosuje się na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /10 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMICZNA TRADYCJA

  Tradycja D, jedna z 4 głównych -> biblijnych tradycji, tworzących -> Pięcioksiąg Mojżesza, zawarta zwł. w Pwt (-» Powtórzonego Prawa Księga).

  T.d. została spisana w VII-VI w. prz.Chr. w królestwie judzkim ( -> Biblia II A 2), jednakże wiele jej przepisów prawnych początkami swymi sięga czasów Mojżesza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWA

  (sanskr. bóg), Nazwa bóstw wedyjskich (-> Wedy) wzbudzających lęk, do których należy zwł. Indra, Agni, -» Soma i -> Waruna.

  Na zasadzie wzajemnych świadczeń można było poprzez modlitwy i ofiary uzyskać od nich bogactwo, w szczególności zaś potomstwo i bydło; narażenie się im powodowało różne szkody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMICZNE DZIEŁO

  Określenie zespołu ksiąg ST (Joz, Sdz, Sm i Kri) wykazujących podobieństwo do Pwt (-» Powtórzonego Prawa Księga); nazwę wprowadził M. Noth.

  Pwt wywarła silny wpływ na redakcję in. ksiąg ST, co szczególnie mocno zaznaczyło się w Joz, Sdz i Kri, nieco słabiej w Sm. Ostateczny kształt, jednolity...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 975

  praca w formacie txt

Do góry