Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DHORME EDOUARD

  ur. 15 I 1881 w Armentieres (dep. Nord), zm. 19 I 1966 w Paryżu, Biblista i semitolog.

  Po wstąpieniu do dominikanów (imię zak. Paweł) wyjechał 1899 na studia do Szkoły Bibl. w Jerozolimie, w której 1904 został prof, języka akadyjskiego i egzegezy ST, a 1923-31 jej dyr.; odbył podróże nauk. do Syrii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHU'N - NUN

  Właśc. Abu'l-Fayd Thawban, ur. 796 w Ach-mimie (Górny Egipt), zm. 861 w Gizie pod Kairem, muzułm. asceta i mistyk.

  Początkowo studiował medycynę i alchemię; był pod wpływem hellenizmu; podróże do Mekki i Damaszku, podczas których odwiedzał ascetów osiadłych m.in. w Lubban (Antiochia), sprawiły, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIADOCH, Diadochos bp.

  ur. ok. 400, zm. ok. 486, Pisarz ascetycznomistyczny.

  Po 451 byl bpem Photice (Grecja); Focjusz wymienia go wśród ojców Soboru Chalced.; 458 podpisał list bpów Epiru do ces. Leona I ; prawdopodobnie przez pewien czas przebywał w Kartaginie jako więzień uprowadzony przez Wandalów po ich najeździe na Epir...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMASIASTRA

  Nauka normatywna formułująca reguły i zasady -» dharmy, dotyczące w szczególności przywilejów, obowiązków i powinności człowieka, wzorów jego postępowania jako członka kasty i wspólnoty Ariów oraz jako osoby znajdującej się w odpowiednim stadium życia (-» aśrama).

  Traktaty formułujące reguły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMOTTARA

  Żył na przełomie VIII i IX w. w Kaszmirze, filozof ze szkoły -»• swatantra (swatantra-jogaczara).

  Nawiązując do poglądów -> Dignagi oraz -* Dharmakirtie-go, do którego dzieła Njajabindu napisał komentarz, uważany za jeden z najważniejszych traktatów logiki i epistemologii buddyjskiej, D. głosił, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHATU

  (sanskr. element), Termin używany w buddyzmie w 3 zasadniczych znaczeniach: określa 4 elementy fiz. -ziemię, wodę, ogień i wiatr, 18 elementów psychofiz. świadomości, 3 sfery kosmiczne — świat zmysłowy, materialny (kamad-hatu), świat subtelnej materii (rupadhatu) i świat niematerialny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHIKR

  (arab. wspomnienie, opowiadanie, wspominanie), Termin określający indywidualne lub zespołowe powtarzanie określonych rytualnych formuł ku czci -> Allana (np. „nie ma Boga prócz Allaha", „chwała niech będzie Allahowi", „Allah jest największy") oraz recytowanie jego 99 atrybutów (Bóg I 16), niekiedy przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARMAKIRTI

  ur. w Trimalaja (Tirunmalla) w pd. Indiach, zm. w Orisa, Żył w VII w. po Chr., filozof, jeden z 6 wielkich doktorów -» mahajany.

  Pochodził z rodziny bramińskiej; w latach młodzieńczych przyswoiwszy sobie duchową i świecką wiedzę braminów, przeszedł na buddyzm, wywołując rozgoryczenie rodziny, po czym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /2 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DĘBOWIEC

  Parafia w dekanacie żmigrodzkim w diecezji przemyskiej. Jako wieś istniał prawdopodobnie już w XIII w.; 1349-1945 był miastem.Kościół par. św. Bartłomieja Apostoła wzniesiony 1642, z obrazem patrona z XVII w. w ołtarzu głównym, konsekrowany 1852; przy kościele w XIV-XV w. była szkoła, a w XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHARM APALA, Dliarmapalaczarja

  ur. w Kańczi (pd. Indie), Żył w VI w. po Chr., filozof.

  Będąc synem ministra, otrzymał staranne wykształcenie; nawiązywał do poglądów -> Dignagi, a jako jeden z najwybitniejszych -> jogaczarów w Nalandzie prowadził dysputy o naturze poznania ze -> Sthiramatim, jogaczarą z Walabhi ; twierdził, że...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt

Do góry