Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  Wg tradycji z czasów Ireneusza, bpa Lyonu, „grono Siedmiu" (Dz 6,1-6) utożsamiano z diakonami, jednocześnie akcentując ich ustanowienie Boże i pochodzenie apost.; przekonanie o słuszności tej identyfikacji opiera się głównie na istniejącej od początku 3-członowej diakonii (liturg., nauczycielskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYCZNA TEOLOGIA

  Kierunek w teologii protestanckiej, w sposób radykalny akcentujący „boskość Boga" i uważający słowo Boże za jedyny przedmiot teologii chrzęść. ; zapoczątkowany po I wojnie świat, przez K. -> Bartha jako skrajna reakcja przeciwko -»• liberalnej teologii; t.d. bywa nazywana również teologią kryzysu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  Podstawą istnienia d. są bibl. teksty 1 Tm 3,13; 2 Tm 4,5; Flp 1,1 i Dz 6,1-7, na które powoływano się w Kościołach lokalnych przy ustanawianiu po 7 diakonów, podporządkowanych bpowi.

  Naturę i charakter d. określają święcenia hierarchiczne udzielane podczas liturgii eucharyst. (-> chirotonia), które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALEKTYKA

  (gr. dialektike [domyślne techné] sztuka dyskusji), Nazwa metody lub teorii ujmującej rzeczywistość w aspekcie rozwojowym i dokonującym się przez wewn. przeciwstawienia; najczęściej dotyczy natury i sposobu bytu lub funkcjonowania rozumu albo metody lub sztuki dyskursywnego poznania, zwł. filozoficznego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /15 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON

  (gr. diakonos sługa), W Kościele pierwotnym pomocnik biskupa (I A), zajmujący się głównie roztaczaniem opieki nad ubogimi (dobroczynne duszpasterstwo) i chorymi (-» choroba II, chorych duszpasterstwo);

  w czasach późniejszych — duchowny wyższych święceń przygotowujący się do kapłaństwa; na mocy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON - DZIEJE

  Termin d. występował już w literaturze gr., jednakże nie miał charakteru sakr., podobnie jak w ST, który określał nim sługi dworskie (np. Est 1,10; 6,3.5); również NT nie zawsze używał tego określenia w znaczeniu rei. (diakonia); dopiero w Flp (1,1) d. pełniący określone funkcje w Kościele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /10 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOSTYKA WYCHOWAWCZA

  Zespół planowych działań zmierzających do poznania cech -» osobowości, -> postaw i uwarunkowań środowiskowych wychowanka w celu do-pomożenia mu we właściwym urzeczywistnianiu jego osobistego -> powołania.

  I. W PEDAGOGICE — D.w. jest działem -> wychowawczej psychologii, który w powiązaniu z pedagogiką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /7 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHIMMI

  Nazwa wyznawców religii mających księgi święte wspólne z islamem, czyli przede wszystkim chrześcijan i żydów.

  Po śmierci Mahometa status d. przyznano zaratusztrianom z uwagi na ich świętą księgę -* Awestę; innych zaś traktowano jako niewiernych, których należy nawrócić na islam lub zabić; zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHJANA, dhyana

  (sanskr. medytacja), Nieodzowny stopień osiągnięcia wyższych stanów duchowych i wyzwolenia duchowego (-» moksza, -> nirwana), będących celem wszystkich rodzimych ind. religii ( -> wedyzm, -> braminizm, -» hinduizm) i filoz. systemów.

  D. nie utożsamia się z medytacją czy rozmyślaniem, lecz polega na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DHJANAMARGA

  (sanskr. droga medytacji), Jedna z 4 dróg zbawienia (obok bhaktimargi, -> dżnianamargi i -> karmamargi) w upaniszadach, oraz ~> hinduizmie.

  Jedna z 2 najstarszych upaniszad zwraca uwagę na wielkie znaczenie d., stawiając ją ponad rozum, inne natomiast zalecają d. jako środek do uzyskania jasności umysłu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fides Dodano /08.08.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt

Do góry