Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIALOG - STRUKTURA

  D. realizuje się na płaszczyźnie ->- spotkania osób lub grup spol.; różnicują go natomiast dążenia partnerów do zreizowania obranej idei (badania nauk., ideologia), do konfrontacji i wzajemnej wymiany własnych przekonań czy też do współdziałania wg określonego programu.

  A. POJĘCIE i UWARUNKOWANIA — W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /16 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG - DIALOG WEWNĄTRZKOŚCIELNY

  Teologiczną podstawę d. wewnątrzkościelnego stanowi nauka Pawła Apostoła o wierze oraz chrzcie i -> bierzmowaniu wyznawców Chrystusa, a także o ich -> charyzmatach; apostołowie, bpi, prezbiterzy, diakoni i świeccy stanowią łącznie dom Boży, wzniesiony na kamieniu węgielnym (Chrystusie), w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /40 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  Ponieważ urząd diakona sprowadzano w średniowieczu do funkcji ściśle liturg., ojcowie reformacji domagali się przywrócenia instytucji d., akcentując konieczność powrotu do źródeł objawienia oraz form działalności Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa; diakon w poszczególnych gminach miał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /4 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIALOG

  (dialegein rozmawiać), Rozmowa mająca na celu wzajemne konfrontacje i zrozumienie poglądów, a także współdziałanie w zakresie wspólnego poszukiwania -» prawdy, obrony wartości ogólnoludzkich (humanizacja) i współpracy dla -> sprawiedliwości społecznej i -> pokoju.

  Zakłada uznanie godności oraz ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONIA

  (gr. posługiwanie), Służebna postawa Kościołów i wspólnot chrzęść, wobec potrzeb -» człowieka (II), urzeczywistniana w zakresie egzystencji nadprzyr. przez -» apostolat i różne formy duszpasterstwa, a w zakresie egzystencji przyrodzonej przez dobroczynne duszpasterstwo; wg Soboru Wat. II stanowi jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /11 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONIKON

  Jedno z bocznych pomieszczeń (pasto-foria) we wczesnochrześc. bazylice (zwł. na Wschodzie), spełniające niektóre funkcje -> zakrystii, zachowane w trójapsydowych cerkwiach.

  W najwcześniejszych bazylikach przy narteksie lub atrium znajdowało się d., w którym składano również dary eucharystyczne. Później...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKON - IKONOGRAFIA

  Na zabytkach przedkonstantyńskich d. przedstawiani są w coloblum, tj. w tunice bez rękawów (malowidło Pochód ofiarnlczy orantki), lub w tunice i paliuszu (złote naczynia liturg.); od VI w. w sztuce zach. w oficjalnym stroju liturg., tzn. w albie, tunice, dalmatyce, stule i manipularzu, a w sztuce wsch. w -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONISA

  Kobieta pełniąca posługi rel. i charytatywne (-> diakonia) w Kościele pierwotnym (I); członkini stow, kobiet zajmująca się działalnością charytatywną (II).

  I. W KOŚCIELE KATOLICKIM — D. W Kościele pierwotnym powoływane były przez apostołów; Paweł Apostoł nazwał Febę d. Kościoła w Kenchrach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONAT

  Urząd kościelny lub święcenie o charakterze sakramentalnym, które wraz z bpstwem (biskup) i prezbite-ratem (-» kapłaństwo) stanowią 3-stopniową strukturę kapłaństwa hierarchicznego (hierarchia), a także posługa sprawowana przez diakona.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAKONISĘ, diakoniski

  Wspólnoty ewang. zakładane od 1. poł. XIX w. w celach charytatywno-dydaktycznych i ewangelizacyjno-misyjnych.

  Powstałe w krajach niem. pierwsze wspólnoty d. (-» diakonisa II), rozwinęły się dynamicznie w Europie, Afryce, Azji Mniejszej oraz w Stanach Zjedn.; 1861 liczyły ok. 1200 d. w 26 ośrodkach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /4 481

  praca w formacie txt

Do góry