Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DICTUM de OMNI et NULLO

  (łac. powiedzenie o każdym i o żadnym), Formula scholastyczna wyrażająca podstawową regułę -» sylogistyki Arystotelesa, głosząca, że to, co orzeka się o każdym (z rozpatrywanych przedmiotów), orzeka się także o niektórych i poszczególnych, a czego nie orzeka się o żadnym, tego nie orzeka się ani o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEBOLSKI GRIGORIJ SIERGIEJEWICZ

  ur. 1808 w guberni jarosławskiej, zm. 26 VI 1881 w Petersburgu, Historyk liturgii i teologii prawosławnej.

  Po studiach teol. w Akademii Duch. w Petersburgu i przyjęciu 1833 święceń kapł. był wykładowcą seminarium duch. w Twerze, a od 1834 katechetą i nast. proboszczem soboru Kazańskiego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDACHE, Didache tu Kyriu dia ton dodeka apostolon tois ethnesin

  Zbiór nakazów mor., modlitw, przepisów liturg. i zarządzeń organizacyjnych pierwszych wspólnot chrześcijańskich.Powstało pod koniec I lub na pocz. II w. prawdopodobnie w Syrii (wg J.A. Robinsona, J. Muilenburga, R.H. Connol-ly'ego 120-160), a wg J.P. Audeta między 50-70, stała się prototypem Konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEBOLSKI NIKOŁAJ GRIGORJEWICZ

  ur. 28 XI1842 w Petersburgu, zm. 26 LI 1918 tamże, Filozof i pedagog.

  Po studiach uniw. w Petersburgu (1865) wykładał 1882-87 metafizykę, logikę i psychologię w tamt. Akademii Duch. oraz na Wyższych Kursach Pedagog.; był współzał. Towarzystwa Filoz. w Petersburgu.

  W filoz. rozwoju D. były 3 etapy, od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDASKALIA APOSTOLSKIE

  Wg Epifaniusza Diatak-seis ton apostolon, znane pt. Katolicka nauka dwunastu apostołów i świętych uczniów Zbawiciela naszego, zbiór rozporządzeń kośc. wzorowany na -» Didache, napisany w języku gr. w 1. poł. III w. dla chrześcijan w pn. Syrii nawróconych z pogaństwa.

  Anonimowy autor (bp i prawdopodobnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /3 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIÉBOUGOU

  Diecezja w pd.-zach. części Górnej Wolty, eryg. 18 X 1968 z części diec. Bobo-Dioulasso jako sufr. Wagadugu; zajmuje 17 839 km2 i liczy 363 850 mieszk., w tym 44 217 katolików, 9 parafii, 13 księży diec. i 16 zak., 25 zakonników, 39 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 229-231; AnPont 1976.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDEROT DENIS

  ur. 5 X 1713 w Langres (Szampania), zm. 31 VII 1784 w Paryżu, Filozof, poeta, pisarz, krytyk lit., teoretyk sztuki, przedstawiciel franc.  oświecenia.

  Kształcił się w szkole jezuitów, a potem studiował filozofię, matematykę i prawo w Paryżu; 1745-72 był red. -» Wielkiej Encyklopedii Francuskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJA

  (łac. dioecesis), Jednostka terytorialna w Kościele zach. zarządzana przez biskupa, zw. rezydencjalnym lub diec. (-*• ordynariusz I), i wchodząca w skład prowincji kośc. (metropolia), wyjątkowo zaś podległa bezpośrednio papieżowi (w tym wypadku jest on dla niej metropolitą); nazwa (od gr. dioikein...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /8 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIDIOT JULES

  ur. 14 VTII 1840 w Cheppy (dep. Meuse), zm. 20 XII 1903 w Montbras (dep. Meuse), Teolog.

  Po studiach w Gregorianum, zakończonych doktoratem, przyjął 1864 święcenia kapł. w Verdun i w tamt. seminarium duch. wykładał teol. przedmioty do 1870; nast. był dyr. biblioteki miejskiej i kapelanem zak.; 1877...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA

  Periodyki wydawane przez diec. władze Kościoła rzym.kat. i in. Kościołów (ewangelickie czasopisma, ormiańskie czasopisma, np. „Gregoriana", prawosławne czasopisma, unickie czasopisma) ; zalicza się do nich pisma adm., popularne, organizacyjne i nauk. (o charakterze czasopiśmienniczym), a ponadto rubrycele...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry