Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIEM HANC CONDIGNIS

  Oficjum ku czci św. Jana Jałmużnika (częściowo rymowane), powstałe w Krakowie, prawdopodobnie w klasztorze augustianów-eremitów, w związku z fundacją 1504 słynnego ołtarza w kościele św. Katarzyny; w jego skład wchodzi hymn -» Laudibus summi decus; w krak. dokumencie nadającym 40 dni odpustu za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ORGANIZACJI KOŚCIELNYCH

  Wydawane w diecezjach miały w zasadzie charakter lokalny, choć nieraz ich zasięg obejmował diec. sąsiednie. Charakter bardziej ogólny miały m.in. „Wiadomości Sekretariatu Diecezjalnego do Spraw Społecznych w Płocku" (1920-23) i „Przewodnik Organizacji Kościelnych Diecezji Lubelskiej" (1933).

  Dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIENTZENHOFER

  Rodzina budowniczych i architektów czynnych w Czechach, Niemczech pd. i Frankonii w 2. poł. XVII i w XVIII w. Prawdopodobnie po śmierci Georga St. (1614-73) 6 jego synów przybyło z okolic Bad Aibling (Bawaria) do Pragi (ich obecność potwierdzają źródła z 1678); 3 z nich notowanych jest nast. przy budowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /7 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA TEOLOGICZNO - NAUKOWE

  Pierwszym teologicznym cz.d. bylo „Archiwum Teologiczne", wydawane 1836-37 w Poznaniu dla duchowieństwa archidiecezji gnieźn. i poznańskiej.

  Na pocz. XX w. powstało „Ateneum Kapłańskie" we Włocławku (1909), które wkrótce stało się pismem o zasięgu krajowym, a po I wojnie świat. „Rocznik Diecezji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECKMANN HERMANN SJ

  ur. 2 VII 1880 w Osnabrück (RFN), zm. 15 X 1928 w Valkenburg-Hontheim (Limburgia, Holandia), Teolog.

  Do zakonu wstąpił 1897 w Blijenbeck (Limburgia); do 1902 studiował filozofię w Valkenburg-Hontheim, po czym wyjechał do Brazylii, gdzie był nauczycielem i wychowawcą młodzieży; od 1909 studiował teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEGO - SUAREZ

  Metropolia w Republice Malgaskiej eryg. 11 XII 1958 z sufr. Ambanja, Majunga i Tamatawa. Ewangelizację terytorium D. prowadzili jezuici; 1896 utworzono tu apost. prefekturę Madagaskaru Pn. i powierzono ją kongr. Ducha Świętego (-»- duchacze);

  1913 przemianowano na wikariat apost. D.-S., który 1955 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIEI LUCE REDDITA

  Hymn w laudesach na soboty (2 i 4 serii) okresu zwykłego (od 1971), będący 3 strofami anonimowego utworu z przełomu VII i VIII w. pod tym samym tytułem (pozostałe zwrotki składają się na hymn -> Christe, precamur adnuas);

  po wezwaniu do uczczenia Boga — twórcy dnia i nocy wyraża uwielbienie Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA POPULARNE

  Prekursorski charakter dla tego typu czasopism miał „Katolik Diecezji Chełmińskiej" (-»• Chełmno III, ->- „Katolik").

  1. Pod koniec XIX w. zaczęły wychodzić „Posłaniec Niedzielny dla Diecezji Wrocławskiej" (1895-1938), -> „Przewodnik Katolicki" (1895-1939, 1956) oraz ->- „Echo Przemyskie" (1896--1906);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /14 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIECEZJALNE CZASOPISMA - CZASOPISMA ADMINISTRACYJNE

  Rozwinęły się z okólników Do najstarszych należą: „Ex Consistorio Generali Cracoviensi Notificationes ad Universum Clerum" (od 1800), «Currenda" Pismo Obwieszczające Diecezji Przemyskiej Obrządku Łacińskiego (od 1841), „Kurendy Lwowskiego Konsystorza Metropolitalnego Obrządku Łacińskiego" (od 1841)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /5 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIE, Dea, Augusta Vocontiorum

  Dawne bpstwo w pd.-wsch. Francji w metropolii Vienne, którego pierwszym znanym bpem był Nikasius (325), a nast. św. Petroniusz (ok. 453-463) i Hugon (1073-83), legat pap. Grzegorza VII; 1276-1687 bpstwo D. było złączone z Valence, a 1687 reaktywowane; 1801 zostało zniesione i wcielone do diec. Valence, której...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Albaniusz Dodano /08.08.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt

Do góry