Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIONIZOS, Bachus

  Bóg sił witalnych natury, ekstazy rei. i wina; wiązany również z życiem pozagrobowym.

  1. W kulcie — D. znany był na Peloponezie w XIII w. prz.Chr. pod nazwą Di-wo-nu-so-jo (tabliczka z pałacu Nestora z Pylos Xa 102); natomiast orgiastyczny kult dionizyjski (prawdopodobnie pochodzenia trackiego), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /7 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOCLETIANOPOLIS in THRACIA

  (Czirpan w pd. środk. Bułgarii), Bpstwo staroż. w metropolii Philippopolis w rzym. prowincji Tracja; znanych 3 bpów z IV-VI w.; tytułu tego prawdopodobnie nie nadawano w Kościele rzym., choć figuruje w listach konsyst. ; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY Św. (1)

  Żył w 2. poł. II w., bp Koryntu, autor 7 listów katolickich.

  Pisał listy do różnych gmin chrzęść. — do Lacedemoóczyków, zachęcając ich do prawowierności, jedności w wierze i pokoju; do Ateńczyków, załamanych męczeńską śmiercią ich bpa Pu-bliusza, których wzywał do życia wg ewangelii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIODOR z TARSU bp.

  ur. ok. 330 w Antiochii, zm. przed 394, Pisarz kościelny.

  Po studiach teol. w Antiochii pod kierunkiem Sylwana i Euzebiusza z Emesy oraz świeckich w Atenach został przełożonym wspólnoty zak. w okolicy Antiochii, później stanął na czele -» antiocheńskiej szkoły egzegetycznej, gdzie zasłynął nie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY Św. (2)

  zm. 26 XII 268 w Rzymie, od 22 VII 259 Papież, obrońca ortodoksji, święto 26 XII.

  D. jako kapłan rzym. za pontyfikatu swego poprzednika, Sykstusa II, prowadził korespondencję (w sprawie chrztu heretyków) z bpem Dionizym Wielkim, który nazywał go mężem uczonym i godnym podziwu (EuzebHist VII 7,6); kiedy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOFIZYTYZM

  (gr. dyo dwa, fysis natura), Koncepcja teol. przyjmująca w Jezusie Chrystusie istnienie natury boskiej i ludzkiej; przeciwstawiana monofizytyzmowi.

  Podstawę doktrynalną d. stanowią teksty bibl. o istnieniu przymiotów boskich w działaniu Chrystusa (np. Mt 8,3.7.13.15. 16.26; 9,2; 11,25-28; 16,16.27; 26,63-66;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY

  ur. ok. 1440, zm. po 1502, Ruski malarz ikon, najwybitniejszy po A. Rublowie przedstawiciel moskiewskiej szkoły malarskiej.

  Działał głównie w Moskwie i w klasztorach środk. Rusi; większość jego prac znana jest ze źródeł pisanych (m.in. freski soboru Rożdiestwieńskiego w monasterze Borowskim k. Wiążmy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOCLEA

  (Ahur Hisar k. Dogla w zach. Turcji), Bpstwo starożytne w metropolii Laodycea w rzym. prowincji Frýgia Pa-kacjańska I; w listach synodalnych występowało również pod nazwą Diocletianopolis; znanych 2 bpów z epoki bizant. (V w.);

  Od poł. XVII W. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOCLETIANOPOLIS in PALAESTINA

  (Chirbet el-Asz-raf k. Ekronu w Izraelu), Bpstwo staroż. w metropolii Cezarea w rzym. prowincji Palestyna I; bp Elizeusz brał 359 udział w synodzie semiariańskim w Sełeucji Izauryjskięj ; od 1679 bpstwotytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOCLETIANOPOLIS in THEBATDE

  (Kus k. Luksoru w Egipcie), Bpstwo w metropolii Ptolemais w rzym. prowincji Tebaida II; tytułu tego prawdopodobnie nie nadawano w Kościele rzym.; nazwa bpstwa występuje w listach synodalnych;

  Obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt

Do góry