Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIONIZY WIELKI, Dionizy Aleksandryjski Św. bp.

  zm. ok. 265 w Aleksandrii, Od ok. 232 kierownik szkoły katechet. ( aleksandryjska szkoła egzegetyczna); święto 17 XI.

  Uczeń Orygenesa, pochodzący z zamożnej rodziny pogańskiej ; pod wpływem dążeń do umiłowania prawdy przyjął chrześcijaństwo ; reprezentował w filozofii -» neoplatonizm, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY BAR SALIBI

  Imię chrzestne Jakobos, ur. w Melitene (dziś Malatya w śrouk. Turcji), zm. 2 XI 1171 w Amidzie (dziś Diyarbakir w pd.-wsch. Turcji), abp ->• jakobickiego Kościoła, teolog.

  Był retorem, a potem diakonem w Melitene; niesłusznie potępiony przez patriarchę Atanazego za pismo O Opatrzności Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY GŁUSZYCKI, Dionisij Głuszyckij Św.

  ur. 1363 w Wołogdzie, zm. 1 VI 1437 w Sosnowcu n. Głuszycą (obwód wołogdziański), Mnich prawosł., ruski malarz artysta.

  W młodym wieku wstąpił do monasteru Spasokamiennego (k. Wołogdy), a po przyjęciu święceń kapł. ok. 1396 rozpoczął życie pustelnicze nad Głuszycą i tu dla zgromadzonych wokół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY KARTUZ OCart

  ur. 1402 lub 1403 w Rijkel (prow. Limburgia w Belgii), zm. 12 III 1471 w Roermond (pd.-wsch. Holandia), Teolog, mistyk.

  Po studiach na uniw. w Kolonii wstąpił ok. 1425 do zak. w Roermond; 1451-52 jako doradca towarzyszył -» Mikołajowi z Kuzy w wizytacji regionu środk. Renu w celu przeprowadzenia reform;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY z LUKSEMBURGA OFMCap

  ur. ok. 1652 w Luksemburgu, zm. 11 II 1703 w Cochem (k. Koblencji), Kaznodzieja, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1669 i po studiach filoz.-teol. w seminariach zak. w Bingen i Moguncji przyjął ok. 1675 święcenia kapł.; był kaznodzieją, przełożonym klasztorów w Wormacji (1690-91), Bensheim (1699-1702) i Cochem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY, właśc. Konstantyn Nikołajewicz Waledyński

  ur. 16 V 1876 w Muromie (gubernia włodzimierska), zm. 15 III 1960 w Warszawie, Prawosł. metropolita większy.

  Po złożeniu 1897 ślubów zak. studiował teologię w Kazaniu, ulegając wpływom A. -» Chrapowickiego; 1901-02 był prof, seminarium duch. w Symferopolu, a 1902-11 w Chełmie, 1911-13 prob, cerkwi przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /4 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGENES LAERTTOS

  Żył w 1. poł. III w.; znany jako autor biograficzno-doksograficznego dzieła Peri bion kai gnomon ton en filozofia eudokime santon biblia deka (Bas 1533).

  Dzieło D., mimo wielu niedokładnych i często nieścisłych informacji, zajmuje czołowe miejsce w staroż. dziejach filozofii jako jeden z zachowanych gr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIONIZY bł. Kościoła prawosł.

  Imię chrzestne Dawid, ur. 1570 lub 1571 w Rżewie (obwód kaliniński), zm. 20 V 1633 w Ławrze Troicko-Sergiejewskiej (obecnie Zagorsk), korektor ksiąg liturgicznych.

  Kształcił się w Ławrze Troicko-Sergiejewskiej, gdzie zasłynął z surowej ascezy ; zgodnie z wolą rodziców zawarł związek małż. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOGNET, List do Diogneta

  Anonimowa apologia chrześcijaństwa z II lub pocz. III w., napisana prawdopodobnie w Aleksandrii w formie listu do wpływowego poganina Diogneta.

  Autor rozpoczyna od przytoczenia pytań Diogneta dotyczących religii chrzęść. (1), dalej przedstawia wyższość chrześcijaństwa w stosunku do idolatra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIOKLECJAN, Caius Aurelius Valerius Diocletianus

  ur. po 230 w Dioklei k. Szkodry (Albania), zm. 316 w Salonie (obecnie przedmieście Splitu), Cesarz rzym. 284-305.

  Syn wyzwoleńca z Dalmacji, namiestnik Mezji i konsul, dowódca straży przybocznej ces. Karusa, a nast. Numeriana, po którego śmierci obwołany został cesarzem przez armię w Nikomedii; przyjął za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /3 183

  praca w formacie txt

Do góry