Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DIURNUS LIBER, Liber diurnus Romanormn Pontiflcum

  (łac. diurnus codzienny, liber księga), Księga zawierająca formuły aktów prawnych (wybór papieża, mianowanie bpa, nadanie paliusza, udzielenie -> przywileju, erekcja i nadanie -» beneficjum, dokonanie -> rezerwacji), sporządzanych przez kancelarię papieską.

  Powszechnie przyjmuje się, że d.i. powstał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISCIPLINA ARCANI

  (łac. postępowanie tajemnicze, prawo tajemnicy), Zwyczaj pierwszych chrześcijan ukrywania przed poganami, a nawet katechumenami niektórych prawd wiary i praktyk kośc; termin d.a. wprowadził J. Daillé w XVn w.

  Przedmiotem d.a., której podstawę stanowił nakaz Chrystusa „Nie dawajcie psom tego, co święte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINA VOX TE DELIGIT

  Hymn w nieszporach święta Katedry św. Piotra w Rzymie, powstały krótko przed 1971.

  W obrazach nawiązujących do zapowiedzi (Mt 16,16-19) i przekazania Piotrowi najwyższej władzy w Kościele (J 21,15-17) ukazuje go jako fundament Kościoła, warownię odpierającą ataki piekła, klucznika nieba, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISESTABLISHMENT

  (ang. disestablish oddzielać), Ruch emancypacyjny w -> anglikańskim Kościele, wymierzony w Church of England jako panującą religię państw. ( -» establishment).

  Zapoczątkowany został już w XVIII w. przez powstałe wówczas na bazie pietyzmu wspólnoty innowiercze (-» nonkonformiści), zaś wznowiony w XIX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINI H - . LIUS MAGISTŘI

  Encyklika pap. Piusa XI o prawach i obowiązkach wychowawczych rodziny, Kościoła i państwa wobec dzieci i młodzieży, ogłoszona 31 XII 1929 (AAS 22(1930) 49-86), uważana za najważniejszy dokument pap. w zakresie nauczania i wychowania chrześcijańskiego.

  D.i.M. powołując się na prawo Boga, stwórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISKOS

  (gr. głęboki półmisek), Płaskie naczynie liturgiczne w liturgii bizantyjskiej (odpowiednik pateny, w krajach słow. z podstawką), służące do umieszczania hostii (-> Baranek II C) w czasie proskomidii.

  W Kościele wsch. i w Galii d. występuje od czasów Konstantyna Wielkiego; synod trulański 692 zabronił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPOLOG

  Diecezja w Filipinach (pn.-zach. część wyspy Mindanao), sufr. Zamboangi, utworzona 31 VII 1967 z części terytorium tej archidiec.; zajmuje 5918 km2 i liczy 470 085 mieszk., w tym 405 000 katolików, 18 parafii, 21 księży diec. i 6 zak., 7 zakonników, 12 sióstr.

   

  AAS 60 (1968) 68-70; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIUTURNUM ILLUD

  Encyklika pap. Leona XIII o pochodzeniu władzy: państw, ogłoszona 29 VI 1881 (ASS 14(1881--82) 3-4); zawiera kryt. ocenę teorii umowy społ. i wskazówki dla koncepcji władzy państw, w kat. doktrynie społecznej.

  D.i., podkreślając fakt stworzenia człowieka przez Boga, wyjaśnia, że władza państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISPENSATOR PIOTR ZYGFRYD OSPĘ

  ur. ok. 1708, zm. 5 II 1770 w Głogówku (Opolszczyzna), Organizator bibliotek kościelnych.

  Do zakonu wstąpił 1730 i po studiach filoz. w Częstochowie (1731-33) oraz teol. (1733-35) w klasztorze krakowskim przyjął święcenia kapł.; wykładał teologię w studium zak. w Warszawie (1737-39,1743-45);

  był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPPEL JOHANN KONRAD

  Pseud. Christianus Democritus, ur. 10 VJTÍ 1673 w Frankenstein (k. Darmstadt), zm. 25 IV 1734 w Wittgenstein (k. Berleburga), teolog pietystyczny, alchemik.

  Syn pastora luterańskiego studiował od 1689 teologię w Giessen; brał udział w sporach teol. między przedstawicielami lute-ranizmu i pietyzmu, dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt

Do góry