Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DŁUGOSZ, Dlugossius, Longinus JAN ks.

  ur. 1415 w Brzeźnicy (k. Radomska), zm. 1480 w Krakowie, Historyk.

  Po ukończeniu szkoły par. w Nowym Korczynie zapisał się 1428 na wydz. artium Akademii Krak., który opuścił 1431, nie uzyskawszy stopnia nauk.; 1431-55 pracował na dworze bpa krak. Z. Oleśnickiego jako notariusz, później sekretarz, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /5 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOŁĘCKI WŁADYSŁAW SJ

  ur. 22 III 1854 w Dąbkach (k. Wyrzyska), zm. 21 VIII 1905 w Krakowie, Teolog.

  Do zak. wstąpił 1869; po studiach filoz. w Starej Wsi (k. Brzozowa), gdzie 1874 złożył śluby zak., był magistrem w kolegium jez. w Tarnopolu; podczas studiów teol. 1879-83 w Krakowie przyjął 1882 święcenia kapł.;

  do 1886...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŁUGOPOLSKI EDMUND

  ur. 20 XI 1879 w Nowym Sączu, zm. 13 II 1947 w Krakowie, Historyk.

  Po studiach hist, na UJ uzyskał 1906 doktorat; od 1905 był nauczycielem szkół średnich w Tarnowie, Tarnopolu, a nast. w Krakowie; 1908 z polecenia Akademii Umiejętności brał udział w kwerendach w Archiwum Wat. (1908,1927,1930,1936) nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIZYPAT DAWID DANIEL

  Żył w XV w., mnich, gr. polemista. Przyczynił się do rozpowszechnienia -> palamizmu w gr. Kościele pracami, z których zachowały się napisane przeciwko Barlaamowi i G. Akindynosowi — poemat jambiczny (468 wierszy), rozprawa teol. Ekfrasis ton tou Barlàam kai tu Akindynu i ułożona z polecenia Anny, żony...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINO AFFLANTE SPIRITU

  Encyklika pap. Piusa Xli ogłoszona 30 IX 1943 z okazji 50-Iecia encykliki Providen-tissimus Deus, zw. wielką kartą katolickiej biblistyki.

  W części hist, omawia wyniki rozwoju nauk bibl. (na które wpłynęła enc. Providentissimus Deus), założenie -> Biblijnej Szkoły w Jerozolimie i Biblicum oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DJAKOVO — SIRMIUM

  (do 1773 Bośnia—Sirmium), Diecezja w Chorwacji (Jugosławia), eryg. 18 XI1963, sufr. Zagrzebia.

  W S. (obecnie ruiny k. Sremskiej Mitrovicy), będącym stolicą prowincji rzym. Panonia II, było bpstwo od III w. ; pierwszym znanym bpem był św. Ireneusz, umęczony 304 podczas prześladowań za ces. Dioklecjana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /2 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINÓPOLIS

  Diecezja w pd.-wsch. Brazylii (stan Minas Gérais) eryg. 11 VII 1958 jako sufr. Belo Horizonte z części terytorium archidiec. Belo Horizonte i diec. Luz; zajmuje 7876 km2 i liczy 325 000 mieszk., w tym 302 000 katolików, 34 parafie, 22 księży diec. i 25 zak., 32 zakonników, 73 siostry.

   

  AAS 51 (1959) 265-267;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DJAUS

  (sanskr. div świecić, niebo, dzień), Bóstwo Nieba u ludów praindoeuropejskich (odpowiednik gr. Zeusa i rzym. -> Jowisza); był bóstwem drugorzędnym w wedyzmie (Bóg I 7), przedstawianym w postaci byka lub czarnego konia, zastąpionym przez boga -> Warunę;

  w Rygwedzie określany czasem jako Djauspitri (Ojciec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIVINUM ILLUD MUNUS

  Encyklika pap. Leona XIII o obecności i działaniu -> Ducha Świętego w Kościele ogłoszona 9 V 1897 (ASS 29(1896-97) 644-658).

  Po przypomnieniu roli Ducha Świętego w wewn. życiu tryni-tarnym papież ukazał jego działanie ożywiające i uświęcające cały Kościół i nazwał go duszą Kościoła;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DLABAČ, Dlabacs JAN BOHUMÍR OPraem

  ur. 17 VII 1758 w Cerhenicích (k. Pragi), zm. 4 II 1820 w Pradze, Historyk.

  Po studiach filoz. w Pradze wstąpił do zakonu w Strahovie (na Hradczanach); 1782 złożył śluby zak. i rozpoczął studia teol., a 1785 przyjął święcenia kapł.; był kustoszem biblioteki klasztornej, od 1796 członkiem Król...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Siestrzemil Dodano /09.08.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt

Do góry