Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOCHTOROWICZ FABIAN SJ

  ur. 20 I 1694 w okolicy Nowogródka, zm. 21 I 1766 w Grodnie, Kaznodzieja królewski.

  Do zakonu wstąpił 1712 i po ukończeniu retoryki uczył 1714--17 w kolegiach jez. w Grodnie i Nieświeżu; po studiach filoz. w Akademii Wil. i uzyskaniu doktoratu oraz teologicznych 1721-25 został nauczycielem wymowy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÖDERLEIN JOHANN CHRISTOPH

  ur. 20 I 1745 w Windsheim (k. Norymbergi), zm. 2 XII 1792 w Jenie, Ewang. teolog. Był synem pastora; zostawszy w 22 roku życia diakonem, studiował patrologię na uniw. w Altdorfie, gdzie 1772 został profesorem; od 1782 wykładał w Jenie niemal wszystkie dyscypliny teol., głównie egzegezę bibl. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCIMIUM

  (Escekarahisar k. Afyon w zach. Turcji), Dawne bpstwo w metropolii Amorium w rzym. prowincji Fry-gia Salutaryjska; znanych 4 bpów z IV-IX w.; od pocz. XX w. bpstwo tytuł.; od 1946 bpem tytuł, jest Wacław Majewski, sufr. warszawski.

   

  Quien I 853-854; R. Janin. DHGE XIV 541.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODGE CITY

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Kansas) eryg. 19 V 1951 jako sufr. Kansas City; terytorium diecezji należało 1850-77 do wikariatu apost. Kansas, 1877-87 do diec. Leavenworth, a 1887-1951 do diec. Wichita; w D. jest Saint Mary of the Plain College, zał. 1952.

  Diecezja zajmuje 59 547 km2 i liczy 217 490 mieszk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOCTOR AETERNUS

  Hymn w laudesach na obchód doktorów Kościoła (od 1971), powstały przed 1971; wyraża uwielbienie Chrystusa, będącego doktorem wiecznym oraz pasterzem świata i nauczycielem przekazującym swoje prawdy ludziom za pośrednictwem doktorów Kościoła; tekst w LH I1132-1133.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZYŃSKI IGNACY FELIKS

  ur. 15 II 1807 w Romanowie (Wołyń), zm. 10 X 1867 w Warszawie, Pedagog i kompozytor.

  Kształcił się najpierw pod kierunkiem ojca; 1825 studiował kompozycję pod kierunkiem J. Elsnera w konserwatorium w Warszawie, a nast. pracował jako nauczyciel muzyki.

  D. jest pierwszym kompozytorem symfonii o tematyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLSKI ARCHANIOŁ OFMObs

  ur. ok. 1765, zm. 31 I 1847 w Warcie, Kaznodzieja.

  Od 1799 był prof, filozofii w Kaliszu, potem teologii w Poznaniu i Warszawie; 1810 został definitorem, 1813 wikariuszem prow., 1833 gwardianem w Warcie.

  W kaznodziejstwie reprezentował nurt oświeceniowy, uważając, że celem religii jest wskazanie norm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRY PASTERZ - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Tytuł D.P. przyjmowały żeńskie zgromadzenia zak. na prawie pap. i diec, przeważnie opiekujące się moralnie zagrożoną młodzieżą i realizujące zadania dydaktyczno-charytatywne, a także rei. wspólnoty in. Kościołów:

  ° siostry utwierdzone w miłości Jezusa D.P., Suore Stabilite nella Carità di Gesù...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBROWOLSKI AUGUSTYN SOCist

  zm. 15 VIII 1665 w Paradyżu, Teolog.

  W 1642-65 był przeorem w Paradyżu i administratorem majątków opactwa. Napisał Paradisus eucharisticus in Paradiso Mariano SOCist plantatus (Lb 1652), w którym wyłożył naukę o mszy i jej owocach, Semina paradisi florígera, dotyczące ostatecznego celu człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRZAŃSKI BRONISŁAW

  ur. 10 XI 1898 w Złoczowie (Podole), zm. 27 II 1976 w Warszawie, Prawnik, działacz katolicki.

  Po studiach prawniczych na uniw. we Lwowie uzyskał 1924 doktorat; pracował 1924-25 jako sędzia w Gwoźclżcu, 1925-36 w sądzie apelacyjnym w Poznaniu, a 1936-39 i 1945-62 w Sądzie Najwyższym w Warszawie; 1956...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 775

  praca w formacie txt

Do góry