Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  W pierwszych wiekach chrześcijaństwa terminem d. określano nakazy prawne, opinie szkół filoz. i zasady ludzkiego działania, a także naukę -> Jezusa Chrystusa i -Dwunastu, rozumiejąc ją łącznie z normami życia mor. ; d. oznaczał po prostu „doktrynę", a dopiero od IV w. coraz wyraźniej — prawdę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /14 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW HISTORIA

  Dział teologii dogmatycznej (-> dogmatyka), którego przedmiotem jest historyczny proces rozumienia treści objawienia Bożego wraz z jego słownym wyrazem w zwyczajnym i uroczystym nauczaniu Kościoła (-» dogmatów ewolucja).

  H.d. nawiązuje do późniejszych czasowo ksiąg Pisma Św., które zawierają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Pojęcie d. jest ściśle związane z -» pneumatologią, nauką o -> Tradycji, teologią soborów i nieomylnością całego Kościoła; jego specyfika polega przede wszystkim na zachowaniu wczesnochrześc. koncepcji o nierozerwalnym związku d. z liturg. życiem Kościoła.

  Zgodnie z tradycją Kościoła prawosł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /13 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DODWELL HENRY Młodszy

  ur. 1700 w Shottesbrooke (hrabstwo Berk), zm. 1784, deista, Syn Henry Starszego.

  Kształcił się w Magdalen Hall w Oksfordzie, a od 1726 studiował prawo na tamt. uniwersytecie; sławę zjednał mu wyd. bezimiennie pamflet Christianity not Founded on Argument (Ox 1742), w którym utrzymywał, że akceptacja przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNA DEFINICJA

  Formuła dogmatyczna, zdanie wyrażające treść wiary, podane przez -» nauczycielski urząd Kościoła w sposób normatywny, ogłoszone na -> soborze lub przez -> papieża (-» ex cathedra) w łączności z kolegium bpów (-» episkopat).

  1. Historia — D.d. powstawały najczęściej w związku z konfrontacją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  Mimo braku jakiejkolwiek instancji w Kościołach protest., która by orzekała, w jakie rei. prawdy należy wierzyć, d. i rei. treść nauczania kośc. zawsze zajmowały poczesne miejsce.

  Twórcy reformacji sprzeciwiali się samowolnemu, ich zdaniem, narzucaniu d. przez papieży — M. Luter upatrywał w tym dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /7 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOERING JAN ks.

  ur. 2 V 1850 w Chełmnie, zm. 19 IX 1919 w Trzebnicy, Działacz społ., literat.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1874 święcenia kapł. i z powodu Kulturkampfu podjął pracę duszpast. w Paryżu; utrzymywał tu kontakty z emigracją pol. i głosił patriotyczne kazania w Montmorency...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATIKOS

  (gr. dogma opinia, sąd), Hymn o charakterze chrystologicznym sławiący Matkę Bożą w tajemnicy wcielenia i zjednoczenia 2 natur w osobie Syna Bożego; podkreśla jedność dogmatu o macierzyństwie Bożym i hipostatycz-nej unii. D. występują w oficjum godzin kan. (-> horologion) i stanowią najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGELIS POVILAS

  ur. 22 1 1877 w Kniebioniai (Żmudź), zm. 3 XI 1949 w Kownie, Działacz rel.-społ., publicysta.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Kownie przyjął 1899 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie; internowany za odmowę nauczania religii w szkole w języku ros., przebywał 1902-04 w klasztorze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA

  Stopniowy rozwój pojmowania objawionych przez Boga nadprzyrodzonych prawd wiary (-» dogmat), zawartych w Piśmie św. oraz głoszonych przez -» nauczycielski urząd Kościoła, a także proces ich wyjaśniania, uściślania i formułowania; należy do zakresu badań dogmatyki i wchodzi w skład -» dogmatów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry