Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOKTOR KOŚCIOŁA

  Nauczyciel Kościoła powszechnego, tytuł nadawany świętym wyróżniającym się w swych pismach prawowiernością i wybitną wiedzą teol. (do 1978 nadany 32 osobom).

  1. Tytuł — Po raz pierwszy Beda Czcigodny (VIII w.) wśród świętych o niezwykłej wiedzy wyróżnił 4 d.K. — Ambrożego, Augustyna, Hieronima...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOJRZAŁOŚĆ

  Stan doskonałości osiągnięty w wyniku rozwoju fizjologicznego (m.in. płciowego), psychicznego i społecznego (osobowego) struktury i funkcji człowieka (dorosły I).

  W sensie szerszym oznacza osiągnięcie cielesnych lub psych, cech, właściwych dla danego etapu rozwojowego (np. o d. płodu świadczy jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA

  Nauka teologiczna o zawartych w ->- objawieniu Bożym prawdach wiary religijnej (-> dogmat); jako najważniejszy dział systematycznej -»• teologii, zajmuje się ich metodycznym poznaniem w konfrontacji z orzeczeniami -»• nauczycielskiego urzędu Kościoła, poglądami -*• apostolskich ojców, -*• ojców Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA

  (łac. doceo uczę), W sensie najogólniejszym i najczęstszym — system poglądów, nauka.

  W starożytności terminem d. oznaczano przede wszystkim obiektywną treść nauczaną lub głoszoną, wtórnie zaś subiek-tywno-habitualny aspekt kształcenia albo czynność nauczania. Cyceron nazwy d. i ars używał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKECI

  (gr. dokein wydawać się, dokema wizja, zjawa, pozór), Zwolennicy poglądów gnostyckich ( -> gnostycyzm) i mo-nofizyckich (-*• monofizytyzm) przypisujący -* Jezusowi Chrystusowi tylko ciało pozorne lub niebiańskie z uwagi na jego bosko-ludzką jedność (-*• hipostatyczna unia); w wyniku tego głosili, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYCZNY FAKT

  Istnienie określonego wydarzenia lub poglądu nie zawartego w treści objawienia Bożego, ale nieomylnie stwierdzonego i ogłoszonego przez nauczycielski urząd Kościoła w celu zachowania integralności depozytu wiary (aspekt doktrynalny) oraz ->- jedności w procesie samo-urzeczywistniania się Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGIEL DOMINIK SchP

  Imię zak. Maciej, ur. 6 VIII 1715 w Gembulach (k. Lidy), zm. 24 II 1760 w Warszawie, historyk prawa.

  Do zakonu wstąpił w Lubieszowie i 1732 złożył profesję; był wychowawcą syna litew. marszałka nadwornego Ignacego Scy-piona del Campo, z którym 1744-47 przebywał w Lipsku i Paryżu, gdzie pogłębiał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Dogmat, jako sąd Kościoła o rzeczywistości objawionej, wyraża prawdę obiektywną i absolutną pochodzącą od Boga, która pozostając co do swej istoty niezmienna, zyskuje pełniejszy i bogatszy wyraz dzięki sukcesywnemu przechodzeniu od wyrażeń konkretnych i popularnych, typowych dla Biblii, ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /18 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMAT

  (gr. opinia, nauka, sąd, uchwała, dekret), Doktryna zawarta w objawieniu Bożym, przekazywana przez -» nauczycielski urząd Kościoła w powszechnym nauczaniu zwyczajnym lub uroczystym ( dogmatyczna definicja), na -> soborze powszechnym (soborowa definicja), a także ogłaszana uroczyście (-> ex cathedra) przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATÓW EWOLUCJA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  Dostrzeżono problem e.d. głównie w związku z ogłoszeniem przez Kościół kat. prawd o -» niepokalanym poczęciu NMP, prymacie papieża i -> nieomylności papieża oraz o wniebowzięciu NMP.

  Ogół teologów prawosł. przeciwstawia się kat. koncepcji e.d., zarzucając jej nawrót do witalnych prób poznania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 727

  praca w formacie txt

Do góry