Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOKTRYNARKI

  Zgromadzenia zakonne mające na celu wychowanie rei. oraz nauczanie dzieci i młodzieży.

  ° siostry doktryny chrzęść, z Nancy, Soeurs de la Doctrine Chrétienne de Nancy, zgrom, na prawie pap., zał. 1700 w Toul (Lotaryngia) przez Jean Baptiste'a Vatelota; 1718 otworzyły w Nancy bezpłatną szkołę (stąd zw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - TENDENCJE

  Proces humanizacji treści objawienia Bożego, podanej w zdaniach i sądach ludzkich, następował w określonym środowisku kulturowym pod wpływem stosowania najodpowiedniejszych w tym czasie metod badawczych; wpłynęło to na ukształtowanie się w ramach teologii odrębnej dziedziny wiedzy, której zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /9 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOGRAFOWIE

  (gr. doksa opinia, grafe przedstawienie), Nazwa historyków filozofii gr., którzy w swych opracowaniach ograniczali się do przedstawienia poglądów różnych filozofów na poszczególne problemy dociekań filoz. (-> historiografia filozoficzna).

  Inicjatorem tego typu przedstawień był Arystoteles, który niemal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - PRZEDMIOT

  W XVII w. za przedmiot d. uważano prawdy wiary rei. obowiązujące w Kościele kat. i dlatego, np. A. Noël (Natalis) w Theologia dogmatica et moralis (I-X, P 1694) przedstawił jedynie dogmaty określone przez Sobór Tryd. i zamieszczone w potryd. Katechizmie rzymskim. Niektórzy z teologów (m.in. E. Dublanchy)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOLOGIA

  (gr. doksa cześć, chwała, logos słowo), Formuła modlitewna, wychwalająca Boga w jego świętości i wszechmocy oraz wyrażająca mu -»• dziękczynienie za dobro, jakie okazuje człowiekowi.

  1. W Piśmie św. — w ST d. są przeważnie zachętami do wychwalania Boga, błogosławienia go za wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - ŹRÓDŁA i CELE

  Pierwszorzędnym, obiektywnym i zasadniczym źródłem d. jest objawienie Boże, przez które Bóg ukazuje siebie i swe zbawcze plany (-*• ekonomia zbawienia) oraz „urzeczywistnia w czynach i słowach wewnętrznie z sobą powiązanych" ( -*• historia zbawienia) ;

  dzięki -» Jezusowi Chrystusowi, który jest pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOPATER, Doxopatres NIL

  Imię chrzestne Mikołaj, ur. w końcu XI w. na Sycylii, zm. prawdopodobnie w 2. poł. XII w., pisarz bizant., mnich, archimandryta.

  Był diakonem przy Hagia Sophia, notariuszem i zastępcą generalnego wik. patriarchatu w Konstantynopolu oraz monofy-laksem imperium; 1141 powrócił na Sycylię, gdzie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - METODY

  W d., podobnie jak w in. działach teologii, stosuje się metodę scholast., zw. spekulatywną, oraz pozyt., uwzględniającą przede wszystkim treść bibl. i patrystyczną, ponadto także polem., a w czasach współcz. przede wszystkim ire-niczną i ekumeniczną.Obok metod i sposobów wykładania dogmatów istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTOR

  (łac. uczony), Stopień naukowy, nadawany przez uniwersytety i in. wyższe uczelnie po obronie rozprawy zw. doktorską, oraz tytuł przyznawany wybitnym uczonym. W starożytności i średniowieczu używany w odniesieniu do osób pełniących funkcję nauczycielską (m.in. do Jezusa Chrystusa, apostołów, bpów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /3 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

  Stanowisko teoriopoznawcze lub postawa intelektualna polegające na przyjmowaniu niektórych twierdzeń oraz budowaniu na nich własnego systemu przekonań bez krytycznego zbadania ich prawdziwości lub słuszności zgodnych z zasadą racji dostatecznej i postulatem krytycyzmu; cechą d. jest tzw. umysł zamknięty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /8 361

  praca w formacie txt

Do góry