Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOMINIKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Na prawie pap. lub diec, w większości agregowane do dominikanów, zapoczątkowane w końcu XVII w., rozwijały się szczególnie w XIX i XX w.

  Większość d. zajmuje się kat. wychowywaniem i kształceniem dziewcząt, pielęgnacją chorych i pracą mis. ; często powstawały w wyniku łączenia się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /52 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - GENEZA i DZIEJE

  Powstanie zakonu związane jest z ewangelizacyjną akcją kaznodziejską (1206-17), prowadzoną przez hiszp. grupę kanonicza z diec. Osma (Stara Kastylia) pod przewodnictwem bpa Dydaka z Acevedo (zm. 1207), a później przez Dominika przeciw -> katarom w Langwedocji.

  Zgrupowany w Tuluzie wokół Dominika zespół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /17 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANKI - KLASZTORY TERCJARSKIE

  Są autonomicznymi wspólnotami d. żyjących początkowo wg reguły 111 zak. świeckiego (zred. 1285 przez generala Muñoza z Zámory), a od 1542 wg reguły III zak. regularnego św. Dominika, zatwierdzonej przez pap. Pawła III konst. Pastoralis officii cura z 13 VILI 1542.Klasztory te powstały spośród tercjarek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /7 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - W POLSCE

  Do Polski przybyli d. z inicjatywy » Iwona Odrowąża, który ok. 1220-21 wysłał grupę kapłanów krak. z Jackiem Odrowążem do nowicjatu d. w Bolonii; po rocznej formacji zak. powrócili oni do kraju i ok. 1222-23 otrzymali kościół Św. Trójcy w Krakowie; 1225 na czele d. stanął Gerard z Wrocławia (przybyły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /17 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - DUCHOWOŚĆ

  Formowała się u d. na bazie głównej idei zakonu kazn. — ewangelicznego apostolatu słowa.

  Podstawowe jej zasady wytyczył Dominik Guzmán pod wpływem lektury NT (zwł. Ewangelii Mateusza i Listów Pawła Apostoła) oraz Collationes patrum Jana Kasjana, a także osobistych doświadczeń w Pálenci (wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /12 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP) - SZTUKA

  W sztuce d. i franciszkanów brak istotniejszych różnic, jedynie d. wcześniej zaczęli stosować sklepienia i typ 2-nawowej hali; u franciszkanów zaś początkowo występowało płaskie przekrycie kościołów; zwł. we Włoszech bardzo charakterystyczne było podobieństwo rozwiązań architektonicznych i wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /19 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE OBSERWANCI

  Ruch obserwancki w zakonie dominikanów, zainicjowany w XIV w. w poszczególnych prowincjach, powodujący w XV i XVI w. powstanie niezależnych kongregacji, jednakże podległych generałowi zakonu.

  Pod hasłem powrotu do pierwotnej gorliwości i ideałów zak. doszło do powstania za generalatu Rajmunda z Kapui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /4 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANKI

  Żeńska gałąź -> dominikanów, składająca się z kontemplacyjnych lub kontemplacyjno-czynnych autonomicznych klasztorów II i III zak. regularnego św. Dominika oraz zgromadzeń i wspólnot zak. o proweniencji i duchowości dominikańskiej.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANKI - MNISZKI

  Autonomiczne klasztory II zakonu św. Dominika (Moniales Ordinis Praedicatorum, OP) związane z dominikanami, powstające pod ich wpływem i mające wspólną z nimi duchowość.

  Pierwsze klasztory d. założył Dominik Guzmán w miejscach swej działalności: 1206 w Prouille k. Tuluzy, 1215 w Tuluzie, 1220 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /7 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOMINIKANIE, Zakon Kaznodziejski, Ordo Fratrum Praedicatorum (OP)

  Klerycki zakon żebrzący proweniencji kanoniczej, zał. w 1. ćwierci XIII w. przez Dominika (Guz-mána) w celu szerzenia „słowem i przykładem" ewangelicznego -» apostolatu (V); oparty na Augustyna regule i konstytucjach wzorowanych na ustawach norbertanów; stanowiąc zakon apost., prowadzą misje i prace...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt

Do góry