Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOROSŁY

  Człowiek po osiągnięciu szczytowej granicy rozwoju fiz. (aspekt biol.) oraz odpowiedniego poziomu dojrzałości intelektualnej i emocjonalno-dążeniowej, które umożliwiają mu rozwiązywanie podstawowych problemów życiowych i decydowanie o sobie (aspekt psychol.) oraz samodzielne uczestnictwo w życiu społ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÉ GUSTAVE

  ur. 6 I 1832 w Strasburgu, zm. 23 I 1883 w Paryżu, Grafik, malarz i rzeźbiarz, ilustrator książek.

  D. debiutował jako samouk w humorystycznych dziennikach „Journal pour rire" i „Journal amusant" (1847) oraz „Carica-ture" (1848), umieszczając w nich litografie o tematyce rodzajowej; od 1852 zajął się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - STRUKTURA

  D. charakteryzuje się m.in. warstwą bio-logiczno-seksuałną, motywacyjno-dążeniową, systematyzacją przekonań i określoną hierarchią wartości.

  1. W okresie dojrzałości różnice między płciami stają się wyraźne, co wynika nie tylko z odmienności biol., ale także z odrębnych ról wyznaczonych w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /11 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORÉ HENRI SJ

  ur. 4 VTII 1859 w Bessésur-Braye (pn.--zach. Francja), zm. 4 XII 1931 w Szanghaju, Misjonarz.

  Po studiach filoz.-teol. wstąpił do zakonu w Aberdowey (zach. Walia) i przyjął 1882 święcenia kapł.; od 1886 był misjonarzem w Chinach (prow. Ciangsu i Anhuej); jest autorem Recherches sur les superstitions...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - KSZTAŁCENIE i WYCHOWANIE

  Jako zjawisko masowe w zastosowaniu do d. pojawiło się z końcem XVIII w. (franc, fizjokratyzm, postulujący stanową oświatę wieśniaków) i rozwijało się w epoce napoleońskiej (np. szkółki żołnierskie w legionach pol.).

  W Anglii pierwszą szkołę dla d. założyli 1798 kwakrzy w Nottingham; w XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /12 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORIA NICCOLÒ ÖGD

  Imię zak. Mikołaj od Jezusa i Maryi, ur. 18 V 1539 w Genui, zm. 9 V 1594 w Alcalá de Henares, reformator zakonu.

  Przybywszy jako przedstawiciel domu handlowego z Genui do Hiszpanii, pod wpływem Teresy Wielkiej wstąpił 1577 do zakonu; po złożeniu ślubów (1578) został przeorem w Sewilli, a 1579 w Pastranie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOROSŁY - KATECHEZA

  Działalność Kościoła o charakterze dy-daktyczno-wychowawczym, kierowana do d. z uwzględnieniem ich aktualnych potrzeb, mentalności oraz sytuacji kulturowej, społ. i rei. ; ma na celu inicjowanie wiary i jej rozwój ku wierze dojrzałej, wyrażającej się w odpowiedzialnym realizowaniu -» apostolatu (IV);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /33 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORIA - DERNAŁOWICZ HALINA

  ur. 7 X 1896 w Rohyni (k. Kołomyi), zm. 16 X 1980 w Laskach (pod Warszawą), Działaczka katolicka.

  Po kursie społ. w Young Women Christian Association (1920) i roku studiów w szkole gosp.-społ. w Laecekan (pod Brukselą) pracowała w tej organizacji (przekształconej w Stow. Młodych Kobiet), a także w Stow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORDA JAN SJ

  ur. 31 VIII 1891 w Leszniowie k. Brodów (Ukraińska SRR), zm. 14 XI 1971 w Krakowie, Filozof.

  Do zakonu wstąpił 1906 w Starej Wsi (k. Brzozowa); studiował filozofię w Nowym Sączu i Krakowie (1912-15), matematykę i fizykę na uniw. Jana Kazimierza we Lwowie (1916-18, 1922-23) i teologię w Krakowie (1918-22);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORDRECHCKI SYNOD

  Synod ewangelickoreformowanego Kościoła odbyty w Dordrechcie (Holandia) w okresie od 13 XI 1618 do 19 III 1619.

  Przygotowany przez niderl. władze państw., był wynikiem nasilających się rozbieżności doktrynalnych i eklezjalno-politycz-nych we wspólnotach protest.; wzięło w nim udział 26 przedstawicieli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Filemon Dodano /15.08.2012 Znaków /2 449

  praca w formacie txt

Do góry