Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOZYTEUSZ

  Abp prawosławny, ur. 31 V 1641 w Ara-chowej (k. Koryntu), zm. 7 II 1707 w Stambule, teolog i polemista, patriarcha Jerozolimy.Po przyjęciu w 16 roku życia święceń diakonatu studiował od 1653 filozofię i teologię w szkole klasztornej w Atenach; przebywając od 1657 w otoczeniu prawosł. patriarchy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOYLESTOWN

  Sanktuarium maryjne w Stanach Zjedn. (pd.-wsch. Pensylwania), zw. Częstochową amer., zał. 1955 przez pol. paulinów.

  Paulini (wik. gen. M. Zembrzuski), przybyli do D. 1951 dla szerzenia kultu maryjnego i podtrzymania zanikającego ducha polskości w ośrodkach polonijnych, w przerobionej ze stodoły kaplicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA - DZIEJE

  Próby uzasadnienia istnienia i natury bytu absolutnego (->• absolut) w sposób pośredni wiążą się z powsz. przekonaniem, że bytu boskiego nie można poznać bezpośrednio; jego istnienie i natura są jednak dostępne na drodze rozumowania szukającego ostatecznej racji świata.

  1. Starożytność — Ślady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /16 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZYTEANIE

  Sekta rel. powstała w Samarii w I w. po Chr. (powiązana z -> esseńczykami), przetrwała do końca VI w. w Egipcie i do pocz. VII w. w Samarii; jej założycielem był Dozyteusz (wg literatury talmudycznej Dostai), Żyd z pochodzenia (wg Orygenesa i Epifaniusza — gnostyk), prawdopodobnie nauczyciel Szymona Maga;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA - TYPOLOGIA

  Poznanie istnienia Boga jako osobowego Absolutu w sensie potocznym (przednauk.) stanowi wynik spontanicznego wnioskowania (analogia IV) na podstawie obserwacji świata przyrody lub własnych przeżyć (ograniczoności, przygodności i potrzeby osiągnięcia pełni bytu) i zw. jest spontanicznym przeświadczeniem o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOZYTEUSZ, Dosoftei bp.

  ur. 1624, zm. 13 XII 1693 w Żółkwi (k. Stryja), Rum. poeta, metropolita Mołdawii.

  W szkole prawosł. bractwa cerkiewnego we Lwowie poznał język pol.; tutaj też ukończył studia teol.; 1649 wstąpił do klasztoru w Pobrata; 1658 został bpem Huszu, 1659 Roman, 1671 metropolitą mołdawskim; związany z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWODY na ISTNIENIE BOGA - STRUKTURA DOWODÓW w TEORII BYTU

  Biorąc pod uwagę kryteria epistemologiczne, największą wartość mają metafiz. dowody formułowane w realistycznej teorii bytu, ponieważ są metodologicznie neutralne w stosunku do rei. wiary i wyników badań nauk szczegółowych ; prowadzą do zdania egzystencjalnego o walorze koniecznościowym oraz poddają...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /21 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD

  Uzasadnienie jakiejś tezy; w sensie ścisłym -» rozumowanie (zarówno czynność, jak i jej wytwór w postaci ciągu kolejno wynikających z siebie zdań) uzasadniające niezawodnie jakiś sąd na podstawie sądów wcześniej przyjętych, a ponadto rzecz (czasem dokument) lub okoliczność przemawiające za czymś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /16 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD w PROCESIE KANONICZNYM

  Pozytywny wynik dowodzenia procesowego, czyli mor. przekonanie sędziego co do prawdziwości twierdzeń i słuszności żądań strony procesowej, oparte na dostarczonych argumentach, prawidłowym kojarzeniu zjawisk, log. rozumowaniu i doświadczeniu; d. (= dowód) są także środki dowodowe, źródła d., przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /6 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOYLE WILLIAM SJ

  ur. 3 III 1873 w Melrose (k. Dubli na), zm. 16 VIII 1917 pod Ypres (Belgia), Rekolekcjonista.

  Do zakonu wstąpił 1891; po studiach filoz. 1898-1901 w Enghien (Belgia) oraz teol. 1904-07 w Dublinie przyjął święcenia kapł.; od 1908 był rekolekcjonistą i misjonarzem lud. na terenie Irlandii, gdzie propagował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt

Do góry