Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DREWS ARTHUR

  ur. 1 XI 1865 w Uetersen (k. Hamburga), zm. 19 VII 1935 w Achern (Badenia), Filozof religii.

  Po studiach filoz. 1886-89 w Berlinie został 1898 prof, w Wyższej Szkole Techn. w Karlsruhe. Poglądy swe, które ukształtował pod wpływem filozofii G.W.F. Hegla i E. von Hartmanna, przedstawił w Die deutsche...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /3 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNOWSKI RAFAŁ CM

  ur. 23 X 1834, zm. 1900 w Minusińsku (gubernia jenisejska), Działacz patriotyczny.

  Do zgromadzenia wstąpił 1853 w Warszawie i po studiach filoz.-teol. przyjął 1858 święcenia kapł.; 1859 został prof, historii Kościoła w seminarium duch. w Płocku; za udział w powstaniu 1863 (był agentem Centr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE - W POLSCE

  W drewnie wypowiedziały się wszystkie style hist., a najpełniej gotyk i barok.

  1. Kościoły katolickie — drewniane kościoły istniały w końcu X w., chociaż wygląd ich nie jest znany; na podstawie reliktów 3 odkrytych kościołów z okresu rom. przyjmuje się, że były one konstrukcji zrębowej, najpewniej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /14 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNOWSKI JAN FRANCISZEK

  ur. 2 XII 1896 w Moskwie, zm. 6 VII 1978 w Warszawie, Logik, filozof, kat. myśliciel.

  Po przerwaniu (z powodu 2-krotnego powołania do wojska) studiów fiz. i matematycznych (1916) oraz technicznych (1918) uczęszczał do Szkoły Nauk Polit.; 1921-26 studiował na UW filozofię, logikę matematyczną i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /4 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAWIDOWIE

  (sanskr. Dravida), Ludy mówiące językami drawidyjskiej rodziny językowej, pierwotni mieszkańcy Indii, którzy w III tysiącleciu prz.Chr. reprezentowali wysoką kulturę nad rzeką Indus (Mohendżo-Daro) i zostali wchłonięci przez napływowych Ariów.

  Do ludów tych należą m.in. Tamilowie, Telugowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWACZYŃSKI JAN OP

  Imię zak. Angelik, ur. 27 I 1826 w Warszawie, zm. 18 II 1899 w Krakowie, malarz religijny.

  Malarstwa uczył się prywatnie u A. Kokulara, 1844-48 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie u J.F. Piwarskie-go, od 1852 w Rzymie u J.F. Overbeckà (-> nazareńczycy), utrzymując kontakty z kolonią pol. (m.in. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /2 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAWSKO POMORSKIE

  Parafia i dekanat w diecezji koszalińsko-kołobizeskiej. Gród z ok. X w. otrzymał prawa miejskie przed 1297.

  Kościół par. pod wezw. NMP, 3-nawowy z 5-bocznie zamkniętym prezbiterium, wzniesiony na przełomie XIV i XV w. (od 1945 pod wezw. Zmartwychwstania Pańskiego), jest późno-got. 6-przęsłową halą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWINSKI, Drzewinski ŁAWRENTU

  ur. po 1568, zm. prawdopodobnie 1640, Prawosł. działacz kościelny.

  Pod wpływem księcia K. Ostrogskiego, biorąc udział w akcji antyunijnej, uczestniczył 1596 w synodzie brzeskim, który wydelegował go do króla Zygmunta III Wazy z protestem przeciwko -> brzeskiej unii; w duchu antyunijnym działał też na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREHER BRUNO

  ur. 24 XII 1911 w Leinzell (Wirtembergia), zm. 22 VIII 1971 w Schwäbisch Gmünd (Wirtembergia), Teolog, teoretyk odnowy kerygmatycznej (-» kerygmatyczna teologia).

  Po studiach na uniw. w Tybindze przyjął 1936 święcenia kapł. i do 1949 pracował w duszpasterstwie par.; doktorat z teologii pastoralnej uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DREWNIANE BUDOWNICTWO SAKRALNE

  Pojedyncze budowle lub ich zespoły wzniesione z drewna i mające przeznaczenie kultowe.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lesley Dodano /18.08.2012 Znaków /88

  praca w formacie txt

Do góry