Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DROHICZYN nad BUGIEM

  Siedziba katolickich parafii, dekanatu i administratora apostolskiego diecezji w D.; parafia prawosławna w dekanacie siemiatyckim w -» warszawsko-biel-skiej diecezji prawosławnej.

  1. Gród wczesnośredniow. z XI w. otrzymał prawa miejskie 1498; na pocz. XIII w. był własnością księcia mazowieckiego Konrada...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /5 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROZDÓW FŁARIET

  Imię chrzestne Wasilij Michajlowicz, ur. 15 XII 1783 w Kołomnie, zm. 7 XI 1867 w Moskwie, prawosł. metropolita, teolog i kaznodzieja.

  Po studiach teol. od 1791 w seminarium duch. w Kołomnie i filoz. od 1800 w Zagorsku został tam 1806 wykładowcą języka gr., hebr. i poetyki oraz kaznodzieją; 1808 złożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROHOBYCZ

  Parafia i dekanat w diecezji przemyskiej. Osada, istniejąca już w XI w., otrzymała prawa miejskie 1422; należy do Ukraińskiej SRR.

  Kościół par. Wniebowzięcia NMP istniał już przed 1377; król Władysław H Jagiełło ufundował 1392 got. kościół murowany, 3-nawowy z prezbiterium zamkniętym 5-bocznie, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUIDZI

  (celt. dru-vid bardzo mądry), Uprzywilejowany stan kapłanów, sędziów i nauczycieli o charakterze ponadple-miennym u starożytnych -> Celtów (II); swe znaczenie w społeczeństwie opierali na wiedzy; pisarze gr.-rzym. podziwiali ich niewzruszoną wiarę w życie pozagrobowe i w migrację dusz.

  W Galii za czasów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROHOJOWSKI IWON OFMRef

  Imię zak. Józef, ur. 28 X 1739 w Zamościu, zm. 13 XII 1811 w Krakowie, misjonarz, pamiętnikarz.

  Do zakonu wstąpił 1756 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1762 święcenia kapł. ; był kaznodzieją lud. oraz gwardianem w Krakowie i 1783-86 definitorem prowincji młp.; 1788 wyjechał do Ziemi Świętej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUJA

  (hist. Sapieżyn), Parafia w dekanacie Miory w archidiecezji wileńskiej (Litewska SRR). Osada, wzmiankowana 1386, otrzymała 1619 prawa miejskie.

  Dla bernardynów wicekanclerz Wielkiego Księstwa Litew. Kazimierz Leon Sapieha ufundował 1640 murowany klasztor i kościół par. Trójcy Świętej; barokowy, 3-nawowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROMORE

  Bpstwo w pn. Irlandii (obejmuje częściowo hrabstwa Down, Armagh, Antrim) w metropolii Armagh; w VI w. opactwo-bpstwo założył tu św. Kolman; po wprowadzeniu reformacji w D. stolicę przeniesiono w XVII w. do Newry.

  Diecezja zajmuje 1000 km2 i liczy 122 220 mieszk., w tym 63 450 katolików, 20 parafii, 69...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKARNIE RÓŻNOWIERCZE

  Oficyny wydawnicze prowadzone przez pozakatolickie instytucje chrześcijańskie (kal-winiści, luteranie, bracia polscy, -» bracia czescy, prawosławni) oraz żydowskie.

  W 20-ych latach XVI w. powstały w Prusach pierwsze drukarskie warsztaty reformacyjne; za najstarszą uchodzi oficyna Jana Weinreicha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /15 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROSTE - HÜLSHOFF ANNETTE von

  ur. 10 I 1797 w Hülshoff (k. Münster), zm. 24 V 1848 w Meersburgu (nad Jeziorem Bodeńskim), Poetka i pisarka.

  Pochodziła z arystokratycznej rodziny kat. z Westfalii. Twórczość lit. rozpoczęła od romantycznych opowiadań wierszem, w których widoczny jest wpływ G.G. Byrona i W. Scotta;

  najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUKARNIE ZAKONNE

  Oficyny wydawnicze zakładane i prowadzone przez zakony i zgromadzenia zakonne lub podległe im instytucje.

  Początki drukarstwa zak. w Polsce wiąże się z przybyciem jezuitów i ich zaangażowaniem się w -»• reformę katolicką. Ponieważ -> drukarnie różnowiercze propagowały swe hasła poprzez drukowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /14 658

  praca w formacie txt

Do góry