Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DRZEWO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

  Drzewo ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i jego zbawczej śmierci (-» krzyż) jako najważniejsze narzędzie męki Pańskiej, czczone od IV w. w postaci -> relikwii.

  Kult relikwii d.k.ś. zapoczątkowany został ich ekspozycją w Jerozolimie 13 i 14 LX 335 przy poświęceniu bazyliki Grobu Chrystusa (-> Anastasis), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W RELIGII

  Występuje d. zarówno u ludów pierwotnych, jak i w kulturach wyższych.

  W formie etycznej znany jest już u ludów zbieracko-łowiec-kich Ameryki Pn. i Azji Pn. (Indianie pn.środk. Kalifornii, Seliszowie, Winnebagowie, Algonkinowie, Samojedzi, Koriacy, Ajnowie), a także u ludów pasterskich Azji Środk. i Pn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO POZNANIA dobra i zła

  Jedno z 2 drzew (wyróżnionych nazwą) rosnących pośrodku raju, obwarowane Bożym zakazem spożywania zeń owocu (Rdz 2,9.17; 3,3); wg Rdz 3,5.22 miało moc obdarzenia człowieka równą Bogu znajomością dobra i zła.

  1. W źródłach biblijnych — D.p. nie ma (poza samym nawiązaniem do symboliki -> drzewa)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /8 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUALIZM - W PIŚMIE ŚWIĘTYM i LITERATURZE MIEDZYTESTAMENTALNEJ

  W najstarszych tradycjach ST nie ma jeszcze formalnego d., gdyż nawet zło i jego rzecznicy (demon) są zależni od Boga i działają z jego upoważnienia (por. 1 Sm 16,14; 2 Kri 6,33; Am 3,6).

  Choć autorzy tekstów bibl. zetknęli się z dualistycznymi koncepcjami mezopotamskimi, pers. i kananejskimi, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWO

  Symbol płodności, życia i kosmosu, a także epifania tajemniczej mocy istot nadziemskich; jest przedmiotem kultu rei. prawie u wszystkich ludów pierwotnych i wyżej cywilizowanych, zachowanego także w folklorze niektórych regionów Europy; ze względu na swą wielkość, kształt, trwałość, długowieczność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWICKI MARCELI WIKTOR OFMRef

  (kryptonimy O.W.D.R., O.W., D.M.), ur. 20 IX 1840 w Gniewczynie Łańcuckiej (k. Przeworska), zm. 14 VI 1908 w Jarosławiu, Pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1858; po studiach teol. w zak. studium gen. we Lwowie przyjął 1868 święcenia kapł.; był spowiednikiem i kaznodzieją w klasztorach galie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRYDEN JOHN

  ur. 9 VIII 1631 w Aldwinkle (hrabstwo Northampton), zm. 1 V 1700 w Londynie, Poeta, dramaturg i krytyk literacki.

  Kształcił się w szkole Westminster, nast. studiował w Cambridge, a 1667 osiadł w Londynie. Początkowo zwolennik O. Cromwella (Heroic Stanzas on the Death of Oliver Cromwell, Lo 1659) i wyznawca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /3 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZOWIE

  (od imienia założyciela ad-Darazi), Grupa religijno-etniczna w pd. Libanie, pd. Syrii i pn. Jordanii, przeważnie pochodzenia arab., licząca ok. 200 000 osób, żyjąca w ustroju feudalno-patriarchalnym.

  D. są wyznawcami tajemnej nauki, która łączy z sobą wierzenia islamu szyickiego (-» szyici) z rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZEWIECKA MARIA EWA

  Imię zak. Maria od św. Jana, ur. 16 X 1846 w Jakubówce (Podole), zm. 19 II 1933 w Łabuniach (k. Zamościa), organizatorka -» franciszkanek misjonarek Maryi w Polsce.

  Ok. 1861 wspólnie z Marią Jaroszyńską założyła wiejskie szkoły w Kunie i Kunce (k. Winnicy), w których uczyła m.in. języka pol.; 1879...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRZAZGA JÓZEF bp.

  ur. 4 VII 1914 w Wolicy (k. Janowa Lubel.), zm. 12 IX 1978 w Olsztynie, Filozof i duszpasterz.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Lublinie przyjął 1938 święcenia kapł., po czym rozpoczął specjalizację w filozofii na Gregorianum; podczas II wojny świat, był wik. w Hrubieszowie; 1946...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /3 175

  praca w formacie txt

Do góry