Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCH - W FILOZOFII

  Terminem d., używanym najczęściej jako synonim gr. nus oraz pneuma i łac. animus, spiritus, mens oraz genius, oznaczano przeważnie niematerialny składnik rzeczywistości, poruszający lub organizujący materię, niecielesny pierwiastek substancjalny lub władzę wyższych aktów psych, w człowieku, czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /11 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH - W BIBLII i LITERATURZE MIĘDZYTESTAMENTALNEJ

  D. ma 3 zasadnicze znaczenia: wiatr, pierwiastek ludzki o dość zróżnicowanej funkcji, moc Boża (-> Duch Boży, Duch Chrystusa); te pokrewne i związane z sobą znaczenia wywodzą się od -* Boga (II), mimo że ST nigdzie nie określa go jako d., co dopiero uczyni J 4,24.

  1. Pierwotne znaczenie „wiatr", od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /7 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH BOŻY

  (hebr. ruach Jahwe, ruach Elohim), Stwórcza moc Boża, podtrzymująca istnienie świata (Rdz 1,2; Mdr 1,7) i kierująca dziejami ludzkości (Iz 61,1-7). Cechą D.B. jest niczym nie ograniczony dynamizm, który stanowi realizację planów Boga, decydującego o czasie, miejscu i przebiegu wydarzeń (-*• Opatrzność...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH CHRYSTUSA

  Formuła teologiczna wyrażająca wzajemne przenikanie się nadprzyr. działania Chrystusa uwielbionego, a także -* Ducha Świętego w Kościele; występuje w niektórych księgach NT - Dz 16,7; Rz 8,9; Ga 4,6; 2 Kor 3,17b; Flp 1,19.

  Formułę tę interpretowano bądź jako stwierdzenie, iż za pośrednictwem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /4 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCCIO di BUONTNSEGNA

  ur. przed 1260, zm. 1319, Malarz wł. protorenesansu, zał. sieneńskiej szkoły malarskiej.

  D. działał w Sienie, Florencji i Asyżu, tworząc dzieła o tematyce religijnej. Do najważniejszych należą: wielofigurowe Ukrzyżowanie (ok. 1300, katedra w Sienie), mała Madonna z trzema franciszkanami u stóp...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBLETY BIBLIJNE

  Różne relacje autora pism bibl. o tym samym zdarzeniu lub wypowiedzi powstałe niezależnie od siebie, często różniące się pod względem lit.; relacje różnych autorów na temat tego samego wydarzenia należą do zakresu -> synoptycznej kwestii.

  W ST do d.b. należą m.in. 2 opowiadania o stworzeniu świata...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DU BOS CHARLES

  ur. 27 X 1882 w Paryżu, zm. 5 VIII 1939 w La Celle-Saint-Cloud (dep. Seine-et-Oise), Literat.

  Wychowany religijnie, pozostawał pod wpływem kapłana blisko związanego z jego rodziną; po studiach 1900-01 w Oksfordzie, nast. w Berlinie i Florencji podjął w Paryżu działalność kryt.-lit.; przyjaźnił się z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /3 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBLIN

  Irl. Baile Átha Cliath, staroż. Eblana, stolica Irlandii licząca 1977 — 568 000 mieszk., metropolia kat. i siedziba prymasów Irlandii oraz od 1536 abpstwa anglikańskiego.

  1. Miasto — Wikingowie po zdobyciu terenów zamieszkałych przez Celtów założyli w D. w poł. IX w. stolicę swego królestwa; po wyparciu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /5 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBOWICZ JAN Ossivi

  zm. 1646 w Dermaniu, Pisarz polemicznoreligijny. W 1619 był namiestnikiem abpa połockiego Jozafata Kuncewicza w Mohylewie, a 1634 jako archimandryta piósko-leszczyński został przeniesiony na archimandrię do Dermania.

  Napisał m.in. Hierarchia albo zwierzchność w Cerkwi Bożej (Lw 1644) i Kalendarz prawdziwy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUBNICAY ŠTEFAN

  ur. 21 II 1675 w Dubnicy n. Wagiem (Słowacja), zm. 26 XII 1725 w Trenćinskiej Teplí (k. Trenczyna), Pisarz.

  Jako prob, uczynił z Teplej poważny ośrodek działalności reformy kat., związany z kolegium jez. w Trnawie, gdzie wydawał swe polem, traktaty rei., dotyczące głównie nauki o eucharystii; efektem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt

Do góry