Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCHESNE Louis

  ur. 13 LX 1843 w Saint-Servan (pn. Francja), zm. 21IV 1922 w Rzymie, Historyk Kościoła i liturgii.

  Po studiach teol. w Saint-Brieuc i Rzymie przyjął 1867 w Saint-Brieuc święcenia kapł., po czym wykładał teologię w tamt. kolegium; 1871-73 studiował archeologię, epigrafikę oraz filologię gr. i łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - BRACTWA i STOWARZYSZENIA

  Średniowieczne bractwa D.S. zalicza się do szpitalnych bractw charytatywnych, zaś potryd. i najnowsze do mis. i ascetyczno-kultowych.

  1. Szpitalne Bractwo D.S., zał. w 2. poł. XII w. w Montpellier przez -*• Gwidona dla współpracy z zakonem -*• duchaków, zatwierdził 1198 pap. Innocenty III jako organicznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOBORCY, duchoburcy

  (ros. boriec bojownik), Sekta religijna powstała w XVIII w. w Rosji, walcząca z pomocą Ducha Świętego przeciwko Kościołowi prawosławnemu. Nazwę d. nadał jej 1792 prawosł. abp Amwrozij Sieriebiennikow, podkreślając, że odrzucenie sakramentów Kościoła prawosł. jest jednoznaczne ze zwalczaniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - ZAKONY i ZGROMADZENIA

  Pod wezwaniem D.S. powstał w XII w. szpitalniczy Zakon D.S. (-» duchacy i -+ duchaczki), natomiast w okresie XVHI-XX w. wiele zgromadzeń zak. (m.in. duchacze), podejmujących różnorodne dzieła charytatywne (opieka nad dziećmi, starcami oraz chorymi w szpitalach, szkolnictwo) i pracę w krajach misyjnych:

  °...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /11 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÍ PASTÝŘ". Měsíčník katolického duchovenstva

  Czasopismo wyd. od 1951 w Pradze, zawierające różne materiały i informacje dla duchowieństwa Kościoła kat. w Czechach (1968-70 w miejsce D.p. wydawano czasopismo „Via").

  Wydawcą D.p. był Pokojowy Ruch Duchowieństwa Kat., od 1955 Ogólnopaństw. Pokojowy Komitet Duchowieństwa Kat., a od 1971 jest nim Czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - W LITERATURZE POLSKIEJ

  Utwory poświęcone D.S. występują stosunkowo rzadko i wykazują mniejsze zróżnicowanie pod względem koncepcji myślowych i artystycznych.

  Do poł. XVI w. były one związane wyłącznie z modlitwami liturg. (graduałem, brewiarzem i pieśniami procesyjnymi); pierwsze miejsce zajmuje hymn -*• Veni Creator...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /17 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - KULT

  D.S. jest pierwszorzędnym podmiotem liturgii (por. KL 6) i wraz z całym Kościołem sprawuje kult, oddając najwyższą cześć Bogu Ojcu za pośrednictwem Chrystusa; na mocy misji otrzymanej od Boga i Syna Bożego uobecnia w liturgii dzieło zbawienia, przyczyniając się jednocześnie do włączenia w nie ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY

  Trzecia osoba boska -» Trójcy Świętej, mająca identyczną boską naturę z osobami Boga Ojca i -» Syna Bożego, które stanowią dla niej wspólne źródło immanent-nego pochodzenia.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - TEOLOGIA

  Istnienie i działanie D.S., któremu przypisuje się w historii zbawienia rolę uświęcenia człowieka (apropriacja), zostały objawione dopiero na 3 etapie objawienia (przez wcielenie); sformułowane dość ogólnikowo w Kościele pierwotnym, były w dziejach chrześcijaństwa przedmiotem uściśleń teol., a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /34 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH

  Termin oznaczający: 

  ° podstawowy składnik rzeczywistości — tchnienie jako nośnik życia, niezłożony pierwiastek niematerialny, zasada jednocząca, porządkująca i ożywiająca, a także element istotny;

  ° typ substancji — niematerialny byt osobowy, byt zdolny do świadomości, a także wartość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cieszyryj Dodano /23.08.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry