Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCHOWY POSTĘP

  Przejście od istniejącego do doskonalszego duchowego stanu człowieka, będące formą postępu w -*• doskonałości na -> drogach życia duchowego; obejmuje proces rozwoju w zakresie intelektualnym, wolitywnym, emocjonalnym i kulturowym w dziedzinie przyrodzonej, a u człowieka rei. również w dziedzinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /7 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA

  Forma duchowego życia człowieka religijnego (-* duchowość religijna), zmierzającego do zjednoczenia z Bogiem przez -*• Jezusa Chrystusa, kształtowana i realizowana zgodnie z jego nauką, przykładem życia oraz dziełem zbawczym (-»• ewangelia) w ramach -»• chrześcijaństwa; obejmuje wszelkie przejawy życia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUCHOVNÝ PASTTER"

  Miesięcznik duchowieństwa kat. w Słowacji, wyd. od 1917 w Bratysławie, publikujący artykuły głównie z zakresu duszpasterstwa, homiletyki i katechetyki.

  Wydawcą jest Tow. św. Wojciecha; pierwszym red. był Jozef Buday, nast. Š. Zlatoš, Š. Zareczky, L. Škoda, J. Hušecky, M. Krovina, a od 1976 Jozef Uhrin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACY, Ordo Fratrum Canonicorum Regułarium Sancti Spiritus de Saxia, Zakon Świętego Ducha

  Zakon oparty na Augustyna regule, mający za cel szeroko pojętą akcję charytatywną.

  I. W KOŚCIELE POWSZECHNYM — Zakon zał. przy szpitalu w Montpellier w 2. poł. XII w. przez -* Gwidona i odznaczający się szczególnym kultem Ducha Świętego Pocieszyciela ubogich i strapionych, składał się początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWIEŃSTWO

  Stan duchowny, ogół osób stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej (-»- duchowny); tworzą one -* prezbiterium diecezji, pozostające w łączności z -* biskupem; do d. nie należą (w sensie ścisłym) członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /9 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZE

  Misjonarze Ducha Świętego, Zgromadzenie Ducha Świętego, Congregano Sancti Spiritus sub tutela Immacolati Cordis Beatae Mariae Virginis (CSSp), misyjne zgromadzenie zakonne, założone we Francji w XVIII w., które w Polsce rozwinęło się po II wojnie światowej.

  1. W Kościele powszechnym — Powołane 1703 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /5 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWNY

  Osoba spełniająca publiczne funkcje sakralne w -> domu Bożym lub zdolna do ich spełniania, powoływana w drodze -*• ordynacji, wyboru lub nominacji; należy do stanu duchownego (-»• duchowieństwo).

  Termin d. ma swe etymologiczne źródło w doktrynie NT o -*• człowieku nowym, posiadającym -* Ducha Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /10 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHACZKI

  Kanoniczki regularne Ducha Świętego, zakon, a od 1920 zgromadzenie żeńskie, oparte na -> Augustyna regule, założone ok. 1175 przez Gwidona w Montpellier, realizujące cel zakonu -* duchaków i mające z nim wspólne ustawodawstwo.

  D. osiedlały się przede wszystkim w miejscowościach, gdzie znajdowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCH ŚWIĘTY - IKONOGRAFIA

  D.S. przedstawiany jest symbolicznie w postaci białej gołębicy, języków ognia, świetlnych promieni, nimbów i obłoków, a niekiedy w postaci ludzkiej.

  1. Przedstawienia symboliczne — Gołębica występująca w zabytkach z III w., np. w scenie -* chrztu Pańskiego (II) w malowidłach w grobowcu Lucyny i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone upowszechnianiu wiedzy z zakresu wewn. życia człowieka oraz jej zastosowaniu do pracy nad jego własnym udoskonaleniem i uświęceniem (-> asceza IV); ich szczególny rozwój związany był z oficjalnym uznaniem -* ascetyki (I) za odrębną gałąź teologii przez pap. Benedykta XV; służą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /16 075

  praca w formacie txt

Do góry