Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUCIĆ NICIFOR

  ur. 21 XI 1832 w Ługu n. Trebiśnjicą (Hercegowina), zm. 21 II 1900 w Belgradzie, Archimandryta, historyk, działacz polityczny.

  W 1849 wstąpił do klasztoru w Duzi; studia teol. ukończył w Belgradzie, hist, na Sorbonie, a języka hebr. i literatury franc, w Collège de France; 185860 był rektorem seminarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - ŚREDNIOWIECZE

  Pozostawało pod wpływem wielkich mistrzów starożytności, a pod koniec epoki, zwł. w XIV--XV w. zaznaczyły się tendencje indywidualistyczne; odrębny typ d.ch. rozwijał się nadal w Kościele wsch. (-> prawosławny Kościół V).

  Papież -»• Grzegorz I Wielki, oderwany od doktryn filoz., a zależny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /12 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUČMAN HANDRU

  ur. 27 II 1836 w Bozankecach (k. Budziszyna), zm. 7 IV 1909 w Deuben (k. Drezna), Górnołużycki pisarz, poeta i działacz narodowy.

  Po ukończeniu 1860 w Pradze studiów teol. i przyjęciu 1861 święceń kapł. był wik., a nast. proboszczem w różnych par. łużyckich. Od 1856 drukował w czasopismach wiersze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - W OKRESIE NOWOŻYTNYM

  Pod wpływem odrodzenia z jednej strony, a -> reformacji z drugiej nastąpił w d.ch. proces stopniowej infiltracji koncepcji human, i antro-pocentrycznych ; zaczęła się wówczas formować odrębna duchowość w nowo powstałym -»• anglikańskim Kościele (V), -» ewangelickoaugsburskim Kościele (V) i -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /14 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCZMAL JÓZEF ks.

  ur. 28 II 1879 w Jankowie Zaleś-nym (k. Ostrowa Wlkp.), zm. 16 V 1951 w Gorzycach (k. Żnina), Działacz społ. i niepodległościowy.

  Po studiach teol. w seminarium duch. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1902 święcenia kapł.; był wik. w Pleszewie, pozostając pod wpływem ks. K. -»• Niesiołowskiego (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSKA - CZASY NAJNOWSZE

  W XX w. prądy d.ch. kształtowane były głównie przez nurt mistyczno-kontemplacyjny, bibl.-liturg. i chrystocentryczno-eklezjalny; w poł. XX w. nabrała d.ch. nowego charakteru apost. w związku z rozwojem -*• zespołów nieformalnych, a ostatnio ekum. i charyzmatycznego.

  Na pocz. XX w. szerzył się nurt mist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /28 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI RELIGIJNEJ TEOLOGIA

  Dział moralnej teologii traktujący o osobowościowym rozwoju człowieka w perspektywie jego zjednoczenia z Bogiem; podkreśla dynamikę życia w łasce, rozwijającego się od chrztu przez coraz pełniejsze zjednoczenie z Chrystusem i Kościołem (-> Mistycznym Ciałem Chrystusa) aż do -»• pełni eschatycznej w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /4 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUDEK WINCENTY ks.

  ur. 16 VII 1908 w Ślepowoli (k. Mogielnicy), zm. 18 VII 1978 w Michałowicach (k. Mogielnicy), Teolog, ekumenista.

  Po studiach teol. 1927-33 w seminarium duch. we Włocławku przyjął święcenia kapł. i 1933-36 specjalizował się w zakresie apologetyki na UW, gdzie napisał pracę Psychologia wiary według...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /2 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚĆ RELIGIJNA

  Forma duchowego życia opartego na akceptacji -> sacrum jako wartości nadrzędnej, kształtującej świadomość -> człowieka i jego dążenie do osobistej -> doskonałości w perspektywie -> pełni eschatycznej ; zespala w sobie religijność, -* ascezę oraz -> mistykę, wchodzące również w skład -> etosu, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /18 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUCHOWOŚCI SZKOŁY

  Właśc. szkoły duchowości religijnej, typy rozumienia i realizowania wskazań rel.-mor. w celu uduchowienia i zjednoczenia z Bogiem (-> duchowość religijna), zmodyfikowane hist, konkretyzacją i specyfiką -*• drogi życia duchowego oraz metodą uduchowiania (-* duchowość chrześcijańska), właściwe dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /RyjeK Dodano /24.08.2012 Znaków /8 561

  praca w formacie txt

Do góry