Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUSZO CHRYSTUSOWA, UŚWIĘĆ MNIE

  Łac. Anima Christi, sanctifica me, formuła modlitwy błagalnej skierowanej do Chrystusa o aplikację skutków odkupienia, odmawiana najczęściej przed lub po komunii; podkreśla udział człowieczeństwa Syna Bożego w procesie zbawczym.

  Modlitwa ta znana była ok. 1344 mistyczce Margarete Ebner; tekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÜSSELDORF

  Miasto w zach. części RFN (stolica Nadrenii Pn.—Westfalii) oraz ośrodek polonijny.

  D., zał. w XI w., otrzymał 1288 prawa miejskie; w powstałej 1767 w D. akademii sztuk pięknych studiowało wielu Polaków. Do zabytków sztuki sakr. należą kościoły — got. św. Lamberta z 1288-1394, św. Andrzeja Apostoła z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSKA ASYSTENTKA, duszpasterski asystent

  Osoba świecka pracująca zawodowo w duszpasterstwie; podlega jurysdykcji bpa diec., a administracyjnie diec. referentowi do spraw a.d.

  Instytucja a.d. rozwinęła się w pocz. XX w. w Niemczech dla zaradzenia potrzebom duszpast. w wyniku kryzysu wywołanego rewolucją przemysłową, a pierwszy ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /7 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA

  Czynnik ożywiający ciało ludzkie (stanowiący źródło ruchu „od wewnątrz"), będący pierwszym źródłem ludzkiego poznania, racją tożsamości -> człowieka (II D, III B), akt pierwszy ciała naturalnego, organizowanego; mający w możności życie (akt i możność).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSKIE CZASOPISMA

  Periodyki popularne, poświęcone formowaniu osobowości chrześcijańskiej w celu realizacji posłannictwa Kościoła w ramach ogólnego i specjalnego duszpasterstwa, wydawniczo podporządkowane instancjom kościelnym, zwł. diecezjalnym.

  W sensie szerszym zalicza się do nich także -» dziecięce czasopisma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /13 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - DZIEJE POGLĄDÓW

  W zach.eur. kręgu kulturowym-pierwsze koncepcje d.i. wiążą się z gr. wierzeniami przedorfic-kimi i orfickimi, wg których przychodziła ona z kosmosu i do niego wracała, a podczas snu błąkała się po przestworzach;

  wg Homera d.i. pobudza do działania ludzką siłę (tymos), dzięki której pożąda, kocha...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /6 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURRËSI

  Łac. Dyrrhachium, słow. Drač, abpstwo prawosławne oraz katolickie w Albanii, bezpośrednio podległe Stolicy Apostolskiej.

  Nazwę Dyrrhachium nadali Rzymianie gr. kolonii Epidamnos (zał. 627 prz.Chr.) po opanowaniu jej 229 prz.Chr.; 314 D. stało się stolicą rzym. prowincji Epir Nowy; przebywał tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO

  Zorganizowana działalność zbawcza -+ Kościoła, polegająca na służbie wobec człowieka (-> diakonia) przez głoszenie -»• słowa Bożego, sprawowanie ofiary (-* eucharystia) i -* sakramentów oraz interpersonalne kontakty religijne, a także na chrześcijańskim -»• świadectwie życia; umożliwia zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZA LUDZKA - TEORIA FILOZOFICZNA

  Platon, Augustyn, Descartes i in. myśliciele uważali, że d.i. można poznać bezpośrednio z uwagi na to, że jej koncepcja dana jest doświadczalnie (w specyficznym rozumieniu doświadczenia) ; ponieważ jednak doświadczalnie dana jest człowiekowi tylko jaźń (jako podmiot podmiotujący akty człowieka)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DURYCH JAROSLAV

  ur. 2 XII 1886 w Hradec Králové, zm. 7 IV 1962 w Pradze, Poeta i prozaik.

  Będąc lekarzem wojskowym, rozwijał jednocześnie żywą działalność lit. i publicystyczną, m.in. redagował kat. czasopisma „Rozmach" (1923-27) i „Akord" (1928-33); wyznawca ortodoksyjnego katolicyzmu i rygoryzmu mor., rzecznik...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt

Do góry