Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - PODMIOT i RODZAJE

  Podmiot d. obok osób (hierarchii i świeckich) stanowią także instytucje. Głównym podmiotem jest Jezus Chrystus hist., uwielbiony i udzielający się, którego zbawcze działanie uobecnia w danym momencie dziejów ludzkości Duch Święty.

  1. Kościół będący sakramentem zbawienia, czyli znakiem wewn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /8 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUVAL JEAN OCD

  Imię zak. Bernard od św. Teresy, ur. 22 IV 1597 w Clamecy (dep. Nièvre), zm. 10 IV 1669 w Paryżu, Misjonarz.

  Śluby zak. złożył 1615 w Paryżu, po czym odbył studia teol. i przyjął święcenia kapł.; na polecenie przełożonych zakładał 1621-32 klasztory w Rouen, Tuluzie i Marsylii, nast. był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - FUNKCJE i FORMY

  W celu realizacji d. istnieją specyficzne funkcje i odpowiadające im formy.

  1. Do podstawowych funkcji d. zalicza się głoszenie słowa Bożego (-> Biblia w duszpasterstwie), ofiara eucharyst. (-»• msza) i sprawowanie sakramentów; w słowie Kościoła uobecnia się Chrystus jako przedwieczne Słowo Boga Ojca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /13 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUSZPASTERZ MŁODZIEŻY"

  Dwumiesięcznik poświęcony sprawom duszpasterstwa młodzieży, wydawany 1923--28 w Tarnowie, a 1929 w Poznaniu, redagowany przez ks. Aleksandra Rogoża; organ Związku Młodzieży Pol. Męskiej.

  Był łącznikiem między duszpasterzami młodzieży pozaszkolnej i pomocą w ich pracy; omawiał zagadnienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DUSZPASTERZ POLSKI ZA GRANICĄ"

  Dwumiesięcznik wydawany od 1949 w Rzymie przez Centr. Ośrodek Duszpasterstwa Emigracji Pol. (do 1965 kwartalnik).Założycielem i pierwszym red. czasopisma był abp J.F. Gawlina (1949-64); nast. bp Władysław Rubin (1964-70), a od 1970 bp Szczepan Wesoły.

  Przeznaczone dla pol. duchowieństwa pracującego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZY CHRYSTUSA SIOSTRY, Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana, Congregatio Sororum Sanctissimae Animae Domini nostri Jesu Christi

  Zgromadzenie zakonne na prawie diecezjalnym, założone 1923 w Prądniku Białym (obecnie dzielnica Krakowa) w celu pielęgnowania w duszach ludzkich życia nadprzyrodzonego, którego wzór i źródło stanowi dusza Chrystusa (-» hipostatyczna unia).

  Wspólnotę, którą założyła 1919 w Żytomierzu Z.P. Tajber za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUTKIEWICZ JÓZEF EDWARD

  ur. 13 III 1903 w Krakowie, zm. 7 IX 1968 w Olkuszu, Historyk sztuki, malarz i konserwator.

  Studiował malarstwo 1921-27 pod kierunkiem J. Mehoffera i F.Sz. Kowarskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a historię sztuki na UJ, gdzie 1930 uzyskał doktorat; w czasie studiów zorganizował koło artyst.-lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - TEOLOGIA

  Podstawą teologiczną d. jest odwieczny zamysł Boga nawiązania osobowego kontaktu ze wszystkimi ludźmi, czyli powsz. wola zbawcza (zbawienie); ujawnił go Bóg w momencie stworzenia, a nast. stopniowo objawiał w dziejach ludzkości ( -> przymierze) ; najpełniej swój zamiar Bóg zrealizował w określonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSZPASTERSTWO - DZIEJE

  Od czasów apost. w okresie wczesnochrześcijańskim d. polegało głównie na zyskiwaniu nowych wyznawców chrześcijaństwa oraz wtajemniczaniu ich w naukę i życie chrzęść. (-»• ewangelizacja); zapoczątkowane działalnością mis. apostołów w dniu -»• Zesłania Ducha Świętego obejmowało głoszenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /9 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUSMET GIUSEPPE BENEDETTO OSB kard.

  ur. 15 VIII 1818 w Palermo, zm. 4 IV 1894 w Katanii (Sycylia), Działacz kościelny.

  Od 1833 wychowywał się i kształcił w benedyktyńskim opactwie S. Martino delle Scale (k. Palermo), gdzie 1840 złożył profesję zak., a po przyjęciu 1842 święceń kapł. został prof, filozofii i teologii; był przeorem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /1 697

  praca w formacie txt

Do góry