Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYMISORIE

  (łac. dimitiere posłać), pismo przełożonego kośc. zezwalające podwładnemu na przyjęcie święceń -»• diakonatu lub -*• kapłaństwa od bpa in. diecezji, którego zarazem upoważnia do ich udzielenia; ponadto stwierdza zdatność kandydata do święceń (kan. 960,993-1000).

  Geneza d. związana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTYN1USZ z ASTORGI Św. bp.

  zm. ok. 420, pisarz kościelny. Syn Symprozjana (bpa Astorgi), przyjaciela i zwolennika Pryscyliana; początkowo gorliwy obrońca -* pryscylia-nizmu.

  Na synodzie w Toledo (400) odwołał swe błędy (Mansi III 1004-1007; por. Hydatius, Chronicon, PL 51,876; Leon I Wielki, Epist. ad Turribium, PL 54,688;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCHOTOMIA

  (gr. dichotomos podzielny na dwoje), dwu-dzielność, a w logice podział logiczny zakresu pojęcia lub nazwy ze względu na posiadanie lub nieposiadanie pewnej cechy.

  Podział dychotomiczny otrzymuje się wg cech sprzecznych, dzięki czemu spełnia się warunek adekwatności (adekwatny) i rozłączności (zakresy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR

  św. Kościoła prawosł., męczennik, ur. 19 X 1582, zm. 15 V 1591 w Ugliczu (n. Wołgą), syn cara Iwana IV Groźnego.

  Podczas panowania brata Fiodora I został wraz z matką Marią (ostatnią żoną Iwana Groźnego) zesłany do Uglicza i na rozkaz Borysa (późniejszego cara Borysa Godunowa) zamordowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLEMAT

  (gr. dis dwa razy, lemma założenie, przesłanka), sytuacja kłopotliwa, wymagająca wyboru między (na ogół) przykrymi możliwościami; w -+ logice niezawodny schemat wnioskowania, w którym wyprowadza się konkluzję z dwojakiego założenia — dwóch implikacji (o tym samym poprzedniku albo następniku — d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYCK ANTHONIE van

  ur. 22 III 1599 w Antwerpii, zm. 9 XII 1641 w Londynie, malarz flamandzki okresu baroku.

  Współpracując 1618-20 z P.P. Rubensem w Antwerpii stworzył nacechowane głęboką wrażliwością wersje tematu Opłakiwanie Chrystusa (MDPz) i Złożenie do grobu (Antwerpia, Berlin, Monachium) i portrety szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYLINGA, Dillingen an der Donau (RFN)

  Czasowa siedziba bpów -» Augsburga, od 1923 Wyższej Szkoły Filozoficzno-Teologicznej.

  Osada, wzmiankowana w V w., została po zdobyciu przez Franków schrystianizowana; na pocz. X w. przejęta przez ród, z którego pochodził św. Ulryk, bp Augsburga; ostatni z rodu bp Hartmann z Augsburga przekazał D. 1258...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDAK JÓZEF z KADYKSU, Diego José López Caamano OFMCap bł.

  Imię chrzestne José Francisco, ur. 30 III 1743 w Kadyksie (Andaluzja), zm. 24 III 1801 w Rondzie k. Malagi (Andaluzja), kaznodzieja, pisarz religijny.

  Do zakonu wstąpił 1757 w Sewilli i po studiach teol. przyjął 1766 święcenia kapł.; początkowo pracował w duszpasterstwie w Ubrique; 1772 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOWSKI MIECZYSŁAW ks.

  ur. 2 II 1885 w Kamieńcu Podolskim, zm. 5 VIII 1975 w Wągrowcu, psycholog.

  Po studiach teol. na UJ przyjął 1910 w Żytomierzu święcenia kapł.; 1923 ukończył Instytut Pedagog, w Warszawie i 1925 uzyskał doktorat na uniw. w Poznaniu; wykładał 1933-35 na uniw. w Wilnie, 1934 habilitował się w Poznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYBOSKI ROMAN

  ur. 19 IX 1883 w Cieszynie, zm. 1 VI 1945 w Krakowie, Historyk literatury.

  Po studiach anglistyki na UJ (1901) i na uniw. w Wiedniu (od 1902 łącznie z germanistyką) uzyskał 1905 doktorat z filozofii; od 1906 specjalizował się w Londynie, Oksfordzie i Cambridge; 1907 habilitował się w Wiedniu z filologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Twardoslawxxx Dodano /06.09.2012 Znaków /2 859

  praca w formacie txt

Do góry