Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYNGUS, śmigus

  Zwyczaj oblewania się wodą w święta -» Wielkanocy (zazwyczaj w II święto).

  D. przyjął się w Polsce w XIV w. w związku z imigracją mieszczaństwa niem., na co wskazuje nazwa dingen, określająca wykupywanie się od oblewania datkami z jajek, wędlin i pieczywa, oraz nazwa śmigus (niem. Schmackosterń)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR z SALONIK, Demetriusz

  zm. za ces. Maksy-miana (293-310), jeden z wielkich męczenników Kościoła wsch. ; wg Martyrologium siriacum, Martyrologium Hieronimianum oraz ok. 20 panegiryków, wygłaszanych głównie w Tesalonice z okazji święta D., wynika, że prawdopodobnie jest on identyczny z diakonem z Sirmium (obecnie Sremska Mitrovica...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /7 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM

  (łac. dirigere kierować), zbiór szczegółowych zasad i przepisów regulujących postępowanie i działalność osób lub instytucji kośc. w określonej dziedzinie.

  Najstarsze d. (XV-XVI w.) zawierały przeważnie szczegółowe wytyczne co do odprawiania mszy i oficjum -»• godzin kanonicznych zawartych w -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMITR z ROSTOWA, Daniił Sawicz Tuptało

  św. Kościoła prawosł., ur. 1651 w Makarowie (k. Kijowa), zm. 8 XI 1709 w Rostowie Jarosławskim, metropolita, teolog, hagiograf, dramaturg i poeta.

  Po studiach teol. w Kolegium Mohylańskim w Kijowie złożył 1668 śluby zak., a 1675 przyjął święcenia kapł. i został kaznodzieją; 1677 wyjechał na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMEK WALENTY abp.

  ur. 31 XII 1888 w Połajewie (k. Czarnkowa), zm. 22 X 1956 w Poznaniu, działacz społ. i charytatywny.

  W gimnazjum w Rogoźnie, zaangażowany w tajnym ruchu nar., był m.in. prezesem Tow. Tomasza Zana. Po studiach filoz. i teol. przyjął 1912 święcenia kapł. i pracował jako wik. w Ostrzeszowie, angażując...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYM ŚLEPY, Dydym Aleksandryjski

  ur. ok. 313, zm. ok. 398 w Aleksandrii, pisarz kościelny.

  Mimo utraty wzroku (w 4 roku życia) zdobył wszechstronne wykształcenie ogólne oraz teol. i został kierownikiem -»• aleksandryjskiej szkoły egzegetycznej ; słynął z ascet. trybu życia; jego uczniami byli m.in. Palladiusz, Hieronim i Rufin z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMIN

  niem. Demmin, parafia w dekanacie Stralsund w diecezji berlińskiej (NRD). Na pocz. XI w. jako portowa osada miejska i gród, po raz pierwszy wzmiankowany w relacji Adama z Bremy (ok. 1075), wchodził D. prawdopodobnie w skład posiadłości Wieleckich Dołężan; w XI-XII w. był siedzibą książęcą, a ok. 1244...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYDYNSKI JÓZEF ks.

  ur. 25 IX 1819 w Bydgoszczy, zm. 9 II 1897 w Kłecku (k. Gniezna), historyk.

  Po studiach teol. 1839-42 w seminarium duch. w Poznaniu i 1842-43 na uniw. we Fryburgu Szwajc. przyjął 1844 w Gnieźnie święcenia kapł.; 1844-45 był wik. w Żninie, a 1845-47 kapelanem abpa L. Przyłuskiego w Poznaniu; 1847 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMISJA

  (łac. opuszczenie, wydalenie), w prawie kanonicznym:

  ° zrzeczenie się (-* rezygnacja) -+ urzędu kościelnego,

  ° wydalenie alumna z seminarium duchownego, zakonnika z zakonu, a także członka z pobożnego stowarzyszenia (-» stowarzyszenia religijne).

  W projekcie nowego prawa karnego przybiera szczególny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYKTATURA

  Forma władzy politycznej polegająca na nieograniczonym zdominowaniu państwa przez jednostkę, klikę czy grupę, często określana jako despotyzm, tyrania, absolutyzm, cezaryzm, rządy autorytarne, -» totalitaryzm; wg F.L. Neumanna pojawia się i funkcjonuje jako uzupełnienie, zaprzeczenie lub przygotowanie do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /7 301

  praca w formacie txt

Do góry