Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYMMAN FLORENTYNA

  ur. 16 III 1828 w Sałowiczach (k. Witebska), zm. 21 II 1906 w Warszawie, pierwsza przełożona gen. i reorganizatorka franciszkanek rodziny Maryi.

  Po ukończeniu pensji w Witebsku stanęła 1857 w Petersburgu na czele kat. schroniska dla ubogich i zgrom, sióstr rodziny Maryi, zał. przez ks. Z.Sz. Felińskiego, z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNÓW

  Parafia i dekanat w diecezji przemyskiej. Wieś wzmiankowana 1425, miała prawa miejskie 1434-1919 i od 1947.

  Kościół parafialny św. Wawrzyńca istniał od pocz. XV w.; 1431 utworzono przy nim szkołę (1431-1516 na Akademii Krak. studiowało 12 osób z D.); za powiększone 1462 przez Małgorzatę z Kmitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYMNICKI FELIKS ks.

  ur. 13 I 1824 w Frysztaku (k. Strzyżowa), zm. 30 IX 1876 w Rzeszowie, pedagog.

  Po studiach teol. od 1843 w seminarium duch. w Przemyślu (1848 czasowo usunięty za postawę patriotyczną), przyjął 1851 święcenia kapł. ; nast. pracował jako wik. w Rozembarku i Gorlicach, a od 1855 jako katecheta gimnazjalny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYOVOUNIOTIS, Dyobouniotis KONSTANTTNOS

  ur. 1872 w Pa tras, zm. 1943 w Atenach, teolog prawosławny.

  Po studiach teol. 1892-96 na wydz. teologii w Atenach oraz 1899-1902 w Lipsku i Halle wykładał na uniw. w Atenach historię dogmatu, a od 1904 także dogmatykę; 1918 został prof, i 1923-38 kierował katedrą symboliki oraz historii dogmatu, a 1927-30...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMICZNY STEREOTYP

  System silnych skojarzeń w obrębie najwyższych pięter centralnego systemu nerwowego, wyznaczający określoną intensywność i następstwo reakcji; termin ten wprowadził I.P. Pawłów.

  S.d. tworzy się dzięki długotrwałemu oddziaływaniu tych samych bodźców w takim samym porządku; uwarunkowanie reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPLOMACJA STOLICY APOSTOLSKIEJ, dyplomacja watykańska

  Działalność Stolicy Apostolskiej jako najwyższego organu Kościoła kat., regulująca stosunki między nim a poszczególnymi państwami (Kościół a państwo) zgodnie z zasadami prawa kan. i międzynar., przez oficjalne przedstawicielstwa (-» nuncjatura, internuncjatura); w sensie szerszym — osoby i urzędowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /16 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNAMIZM

  (gr. dynamis siła), moc lub siła nadziemska wywołująca nadzwyczajne skutki ; zlokalizowana jest w naturze, przedmiotach (-»• amulety), miejscach, zwierzętach, osobach (wodzowie plemienni, starszyzna, znachorzy, szamani, artyści), duszach zmarłych i duchach; oznacza też wszystko, co skuteczne, twórcze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYPTYK

  (gr. dis dwa razy, ptyssein składać), podwójne prostokątne składane tabliczki (połączone zawiasami lub wiązadłami) z drewna, kości słoniowej lub metalu, służące do pisania po stronie powleczonej woskiem (gipsem lub kredą), a na odwrocie najczęściej ozdabiane; niekiedy używano większej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNEBURG

  pol. Dźwińsk, Daugavpils w Łotewskiej SRR, dekanat i parafia kat. w archidiec. mohylewskiej (od 1918 w archidiec. ryskiej) oraz dawna siedziba jezuitów prow, litewskiej.

  Miasto, zał. 1278 przez zakon kawalerów mieczowych, było od 1561 stolicą Inflant Pol.; dzięki jezuitom, sprowadzonym tu 1626 przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DYREKTOR ZAKONU"

  Do 1929 „Rodzina Seraficka. Dyrektor. Dodatek dla księży", organ księży (zw. dyrektorami) sprawujących prawną i duszpast. opiekę nad III Zakonem św. Franciszka z Asyżu, wyd. 1925-39 w Warszawie przez kapucynów jako 2-miesięcznik (nakładem 500 egz.); redagowali go - W. Rytel (1925-29), B. Sontag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt

Do góry