Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYSKALCEACI

  (łac. discalceati bosi, rozzuci), określenie niektórych wspólnot zakonnych w Kościele katolickim, których członkowie wg przepisu reguł nawiązującego do ewangelicznego zlecenia Jezusa Chrystusa (Mt 10,10; Mk 6,9) nie używali obuwia, chodząc boso lub w sandałach (bez skarpet).

  Motywację zaczerpnięto z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM APOSTOLSTWA ŚWIECKICH

  Zbiór norm i wskazań praktycznych dotyczących apostolatu świeckich w Polsce (-> apostolat IV), wyd. w niektórych -* diecezjalnych czasopismach (m.in. KDP 57(1971) 53-72; GWK 17(1973) 401--417) pt. D. apostolstwa świeckich (DAS); oprać przez Komisję do Spraw Apostolstwa Świeckich (pod przewodnictwem kard. K...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRECJA

  (łac. oględność), postawa szacunku wobec osobistych tajemnic -> bliźniego, polegająca na ich zachowaniu i nierozgłaszaniu (aspekt neg.), a ponadto na niewtrącaniu się do intymnych dziedzin jego osobistego życia (aspekt pozyt.); jako konsekwencja uznania godności -»• osoby ludzkiej i prawa do dobrego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYROFF ADOLF

  ur. 2 II 1866 w Aschaflenburgu, zm. 3 VII 1943 w Monachium, filozof.

  Studia filoz. odbył na uniw. w Würzburgu, Bonn i Berlinie, m.in. pod kierunkiem W. Diltheya i O. Külpego; od 1903 wykładał filozofię chrzęść, na uniw. w Bonn; w pracach przedstawił syntezę filozofii eur., zwł. w Religion und Moral (Pa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA

  (łac. rozdzielanie), nierówne traktowanie ludzi ze względu na ich narodowość, kolor skóry, przynależność do in. rasy, kasty, klasy, kultury, religii itp. Jest pogwałceniem godności -> osoby ludzkiej oraz zasady sprawiedliwości rozdzielczej (-+ sprawiedliwość) i -*• dobra wspólnego.

  Przykładem d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYS

  Parafia w dekanacie lubelskim diecezji lubelskiej, powstała przed 1425.

  Obecny kościół par. św. Jana Chrzciciela z 2. poł. XVI w., późnorenesansowy, orientowany, murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, ma jednolite rokokowe wyposażenie wnętrza z 3. ćwierci XVIII w.;

  do 1610 zajmowali go kalwiniści;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM EKUMENICZNE

  Zbiór norm, wytycznych i postulatów dotyczących realizacji soborowych zasad -* ekumenizmu, wyd. przez -*• Sekretariat do Spraw Jedności Chrześcijan pt. D. ad ea quae a Concilio Vaticano Secundo de re oecu-menica promulgata sunt exsequenda (cz. I promulgowano 14 V 1967 w AAS 59(1967) 574-592; cz. II - 16 IV 1970...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM KATECHETYCZNE

  Zbiór zasad i wskazań oraz propozycji dot. celu, zadań, treści, sposobu realizacji i struktury organizacyjnej -*• katechezy, wyd. 11 IV 1971 przez Kongr. do Spraw Duchowieństwa pt. D. catechisticum generale (CV 1971), a w pol. przekładzie pt. Ogólna instrukcja katechetyczna w adm. -*• diecezjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYREKTORIUM - DYREKTORIUM ZAKONNE

  Partykularne prawodawstwo zak., zawierające drugorzędne normy -»• kapituł gen., zarządów gen. lub wyższych przełożonych, uzupełniające normy podstawowe (-»• reguły, -»> konstytucje zakonne) i zabezpieczające jednolity sposób postępowania wspólnoty zakonnej.

  Genezę d. zakonnego upatruje się w tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYNIEWICZ TEODOR ks.

  ur. 9 XI 1802 w Lwówku (Wlkp.), zm. 11 VI 1858 w Gnieźnie, historyk.

  Po studiach teol. na Uniw. Wrocławskim przyjął 1829 w Poznaniu święcenia kapł. ; jako wik. w Wieleniu (n. Notecią) zasłużył się w czasie zwalczania epidemii cholery; 1832 został prob, w Lubaszu, a nast. również dziekanem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry