Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYSPUTA TEOLOGICZNA

  (łac. disputare razem roztrząsać), wspólne rozprawianie i dociekanie na tematy teol., mające charakter polem., w odróżnieniu od teol. -* dialogu (I). Za podstawę chrzęść, koncepcji d.t. uważa się międzyosobowy przekaz myśli -> objawienia Boga w ST i Jezusa Chrystusa w NT, „wcielonych" w dźwięk słów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /22 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  (łac. niezjednoczeni), termin określający wyznawców Kościoła prawosławnego, którzy nie przyjęli -> brzeskiej unii (1596), a także analogicznie ormian nie uznających unii zawartej 1635 przez abpa Mikołaja Torosowicza ( -> ormiański Kościół katolicki w Polsce).

  Termin d. w odniesieniu do prawosławnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTANS SPOŁECZNY

  Miara prawdopodobieństwa (wyznaczonego względami społecznymi lub kulturowymi) nawiązania styczności społecznej między 2 jednostkami oraz intensywności nawiązanych pomiędzy nimi stosunków.

  D.s. pionowy między 2 jednostkami jest tym większy, im bardziej różnią się one od siebie pozycją zajmowaną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTRYBUCJONIZM

  Kierunek ->- społecznej doktryny chrześcijańskiej postulujący konieczność upowszechnienia i decentralizacji własności wytwórczej, zapoczątkowany w Anglii przez G.K. -> Chestertona (1874-1936) i H. -> Belloca (1870--1953), a kontynuowany w Stanach Zjedn. przez myślicieli protest., m.in. H. Agara, O.E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKUSJA

  (łac. roztrząsanie), słowne lub pisemne rozwiązywanie zagadnienia przez konfrontację przeciwstawnych poglądów, w szczególności zespołowe uwyraźnianie lub dociekanie prawdy w drodze wolnej (nieraz pubi.) wymiany myśli i jej precyzowania. Jedną ze znanych form d. jest dysputa (-»• dysputy teologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSCYPLINA

  (łac. disco uczę się), termin określający —

  ° dział nauki lub techniki (nawet sportu),

  ° podporządkowanie się przepisom porządkowo-organizacyjnym, karność,

  ° narzędzie cielesnego umartwienia i pokuty, zwł. w życiu monastycznym, najczęściej bicz o paru rzemieniach.

  1. Obok treści wiedzy jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSONANS POZNAWCZY

  Relacja między dwoma przeczącymi sobie -*• przekonaniami. Nazwę wprowadził i teorię opracował L. Festinger, przyjmując nast. założenia za podstawowe:

  ° niezgodność między przekonaniami wywołuje stan przykrego napięcia emocjonalnego, który odczuwany jest jako -»• kara lub zagrożenie -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /14 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSFUNKCJA

  Niezałożone i niepreferowane (niepożądane) następstwa istnienia lub działania danego elementu -*• systemu społecznego, a także kulturowego dla in. elementu tego systemu lub (częściej) dla całego systemu.

  Pojęcie d. wprowadził do socjologii R.K. Merton w związku z krytyką przyjmowanych przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPENSA

  (łac. dispensare zarządzać), zwolnienie od obowiązku zachowania ustawy w szczególnym przypadku i dla słusznej przyczyny; zapewnia większą elastyczność prawu, które pozostaje samo w sobie nie naruszone, a osoba fiz., prawna czy nawet cała społeczność, korzystając z d., osiąga większe dobro...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /6 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSJUNKCJA

  (łac. rozdzielenie, niezgodność), w logice formalnej — zdanie (lub forma zdaniowa) złożone z 2 zdań za pomocą funktora prawdziwościowego (spójnika, który je łączy jedynie ze względu na ich wartość logiczną) i fałszywe wyłącznie wtedy, gdy obydwa zdania składowe są prawdziwe. Sam funktor nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry