Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIADUSKI JAN bp.

  ur. 1496 w Opoczyńskiem, zm. 28 VII 1559 w Brzozowie.

  Z poparciem prymasa M. Drzewickiego od 1513 studiował na Akademii Krak., nast. w Bolonii (uzyskując tu doktorat praw) i w Rzymie; po powrocie został sekretarzem król., członkiem kapituł (włocł., łowickiej, pozn. i kiel.), a 1540 sufraganem włocł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIADY

  Udramatyzowane widowisko ludowe, będące prastarym obrzędem magicznym w celu obudzenia do życia martwej przyrody oraz sprowadzenia jej płodności i urodzaju (agrarne religie); w folklorze pol. również Zaduszki.

  Obrzęd występował przede wszystkim u Słowian, a także u ludów Skandynawii, Bałkanów i Azji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁANIE

  Właściwość -» bytu, polegająca na wywoływaniu zmiany w określonym -»• celu, czyli skutku wewnętrznego lub zewnętrznego (wyznaczona jego naturą, a nie czynnikami zewnętrznymi); nie zakłada z konieczności zmiany w naturze podmiotu działającego (-»• absolut) ani nie oznacza koniecznie przy-czynowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁDOWO, Dzialdów

  Parafia w dekanacie lidzbarskim w diecezji chełmińskiej. Osadę, rozwijającą się wokół zamku krzyżackiego z przełomu XIII i XTV w., lokował 1344 na prawie niem. wielki mistrz Ludolf König.

  Kościół par. istniał w D. 1355, a 1400 powstała przy nim szkoła; przed 1530 wprowadzono tu luteranizm (pierwszym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZEDZU, Cheju

  Diecezja w Korei Pd. na wyspie Dzedzu-do (na Morzu Wsch.chiń.), sufr. Kuangdzu; eryg. 21 III 1977 z prefektury apost. Dzedzu-do utworzonej 28 VII 1971 z części archidiec. Kuangdzu i powierzona Towarzystwu św. Kolumbana;

  zajmuje 1840 kmz i liczy 431 900 mieszk., w tym 13 560 katolików, 10 parafii, 6 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSTYNKTORIUM

  (łac. distinguere wyróżniać), oznaka w formie krzyża (złotego lub pozłacanego), przysługująca członkom kapituły katedralnej i kolegiackiej, noszona na piersiach na jedwabnej wstędze lub na łańcuchu.

  D. kapitulne, ustalane bullą erekcyjną kapituły lub indultem Stolicy Apost. (kan. 409 § 1), nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYDENCI

  (łac.dissidens nie zgadzający się),nazwa zwolenników reformacji (dissidentes in religione), a także wyznawców Kościoła prawosł., których nazywano również dyzunitami; od XVIII w. nadawano ją luteranom i kalwinistom, w Anglii natomiast niektórym wspólnotom rei. oderwanym od anglikańskiego Kościoła (I 2)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSYMULACJA

  (łac. ukrywanie, zatajenie), ukrywanie czegoś lub „przymykanie oczu" dla słusznej racji na nieprawidłowe postępowanie kogoś; jest aktem neg., który ma na celu zatajenie prawdy, i dlatego różni się od symulacji, która jest postawą czynną podającą -> fałsz; różni się też od milczenia ekon. (-»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSPOZYCJA

  Trwała właściwość poznawczo-motywacyj-na człowieka, wynikająca z -> dziedziczności, uprzedniego i aktualnego doświadczenia (-»• uczenie się) i ićh interakcji, będąca źródłem określonego zachowania się; ma charakter potencjalny, realizuje się w różnych postaciach zachowania i tylko dzięki nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTEIZM

  (gr. dyo dwa, Theos Bóg), doktryna przyjmująca istnienie w Bogu 2 natur i 2 odrębnych osób; w znaczeniu szerszym — przekonanie o istnieniu 2 odwiecznych przeciwstawnych sobie sfer bytu (dualizm I).

  D., genetycznie powiązany z tryteizmem (-» tryteiści), zrodził się w związku z zaprzeczeniem boskości ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /5 269

  praca w formacie txt

Do góry