Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIECIĘCE STOWARZYSZENIA RELIGIJNE

  Organizacje zakładane w celu pomnożenia kultu oraz formacji religijno-moralnej i apostolskiej dzieci, kierowane przez dorosłych (duszpasterzy, wychowawców lub działaczy społecznych), stanowiące jedną z podstawowych metod dzieci duszpasterstwa albo działań opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /13 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCO - MŁODZIEŻOWA LITERATURA POLSKA

  Utwory literackie przeznaczone dla dzieci i młodzieży przez ich twórców, jak też wtórnie, przez zinstytucjonalizowane formy przekazu (wypisy podręcznikowe, antologie czytanek szkolnych itp.), a ponadto przyswajane przez młodego czytelnika dzięki ich atrakcyjności i przystępności (np. postać dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /32 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO BOŻE

  Nadprzyrodzony stan -> człowieka (II E, III C) wynikający z jego -> adopcji przez Boga, dzięki której upodobniony do niego jako do Ojca może uczestniczyć (partycypacja) w wewnątrztrynitarnym życiu Trójcy Świętej.

  I. PODSTAWY BIBLIJNE — W ST wcześniejsze od idei d.B. było przekonanie, że cały naród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE

  Periodyki religijne o różnej częstotliwości ukazywania się, przeznaczone dla dziecka, wydawane przez osoby prywatne, zakony, chrześcijańskie organizacje religijne oraz instytucje wydawnicze w celach katechetycznych i apostolskich, a także wychowawczych, patriotycznych, oświatowych i rozrywkowych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezwaniem D.J. powstawały od XVII w. liczne wspólnoty zak. żeńskie dla działalności charytatywnej, zwł. opieki nad dziećmi i młodzieżą, ubogimi, starcami i chorymi.

  ° córki dziecięctwa Pana naszego Jezusa Chrystusa, Filles de l'Enfance de Notre-Seigneur Jésus-Christ, zał. przez Jeanne de Juliard w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /17 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECI MARYI

  Stowarzyszenia religijne zakładane w XIX i XX w. w celu rel.mor. odrodzenia kobiet; później stanowiły organizację pomocniczą -> Akcji Katolickiej, a strukturą i charakterem zbliżone były do -> sodalicji mariańskiej i korzystały z jej uprawnień; kilka odgałęzień powstało m.in. pod kierunkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /20 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĄTKA JEZUS SZKÓŁKI

  Instytucje wychowawcze dla chłopców od 5 roku życia, zakładane w celu kształtowania ich osobowości religijnej oraz rozwoju ewentualnego -»• powołania kapłańskiego.

  Sz.D.J. zainicjowała 1879 w Montluçon (departament Allier) Louise Thérèse de Montaignac de Chauvance przy współpracy François Gautreleta SJ i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS

  Osoba Jezusa Chrystusa (Boga-Czło-wieka) w wieku do lat 12; dla uczczenia tajemnicy jego narodzenia (Boże Narodzenie, narodzenie Chrystusa) oraz okresu dzieciństwa (-» ewangelia dzieciństwa) rozwinął się kult, literatura, bractwa i stowarzyszenia oraz zgromadzenia zakonne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - KULT

  Pierwsze przejawy kultu D.J. poświadcza relacja Mt 2,11 o magach (-»• Trzej Królowie), którzy „złożyli mu pokłon" (czasownik proskyneo wyraża w NT cześć należną Bogu), oraz Łk o hołdzie pasterzy (2,16-20), Symeona (2,27-32) i Anny (2,38), a także teksty niektórych -*• apokryfów (II A 3).

  Teologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /15 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘ JEZUS - W POEZJI POLSKIEJ

  Motyw D.J., związany z bożonarodzeniową tradycją lit., pojawiał się już w anonimowych utworach poetyckich z XV i XVI w., umieszczonych m.in. w kancjonale puławskim (z 1551), kórnickim (z 1551-55), nieświeskim (z 1563) i tzw. kancjonale ks. S.S. Jagodyńskiego (Kr 1695), zawartych w Kolędach polskich I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /18 326

  praca w formacie txt

Do góry