Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIECKO - ROZWÓJ

  Jest najbardziej charakterystyczną cechą d. ; składają się nań procesy kształtowania, różnicowania i dojrzewania struktur biotycznych (komórki, tkanki, narządy, układy, aparaty) i psych. (m.in. schematy czynnościowe i poznawcze) oraz wynikające z nich funkcje fizjol. (np. wydzielania hormonów) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO BOŻE

  Specyficzny stosunek wspólnoty religijnej do Boga oraz Boga do swego Judu, oparty na dziecięctwie Bożym, a zarazem dobro eschatyczne obiecane przez Boga -» człowiekowi (II E, III C).

  1. W Starym Testamencie — pojęcie d.B., wynikające z naczelnej idei przymierza Boga z Izraelem, obejmuje 3 relacje:

  ° Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /4 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - WYCHOWANIE i KSZTAŁCENIE

  Polegają na oddziaływaniach zamierzonych (zgodnie z ideałem wychowawczym) i nie zamierzonych, bezpośrednich i pośrednich środowiska spo-łeczno-kulturowego (rodzinnego i pozarodzinnego) oraz biogeograficznego — modyfikujących sferę biotyczną (m.in. aparat koordynacyjno-regulacyjny, aparat ruchu) i psych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /64 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO bł. JANA SARKANDRA

  Właśc. Dziedzictwo bł. Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku, katolickie towarzystwo wydawnicze z siedzibą w Cieszynie, zał. 1873 przez ks. I. -*• Świeżego w celu szerzenia i utrzymania pol. kultury przez wydawanie czasopism, książek (rei., hist., przy-rodoznawczych, pedagog.;, powieści, poezji)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - KATECHEZA

  Stanowi podstawową formę nie tylko kształtowania mentalności religijnej d., ale także stopniowego przekazywania mu doktryny chrzęść, zawartej w -* objawieniu Bożym.

  A. W KOŚCIELE KATOLICKIM — katecheza początkowo towarzyszyła rozwojowi d. w ramach rei. oddziaływania rodziny chrzęść, by ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /24 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - OPIEKA

  Dotyczy tworzenia podstawowych warunków życia i rozwoju d. w rodzinie i wspólnocie, a w szczególnych przypadkach przejmowania całkowitej odpowiedzialności za jego losy przez instytucje pomocnicze lub zastępcze; Kościół współcz. współdziała z państw, i społ. systemem zabezpieczeń w akcjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /42 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO

  Człowiek w okresie od urodzenia do pierwszych lat dojrzewania (0-12 rok życia), będący w stanie intensywnego rozwoju (-> człowiek II); stanowi część składową rodziny, a także potomstwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCTWO DUCHOWE

  Forma dążenia do chrześcijańskiej -» doskonałości przez odnoszenie się do Boga jako do dobrego Ojca przy zachowaniu niektórych cech dziecka (-+ dziecięctwo Boże).

  Założenia drogi d.d. mają punkt wyjścia w ST w ujęciu Boga jako troskliwego Ojca (Pwt 7,8; Ps 103,13; Iz 54,8; Jr 31, 3.20; Oz 11,1-4; Ml...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /4 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - POWSTANIE i ROZWÓJ

  D.cz.r. w Polsce wykształciły się z uprzednich form dziecięcego czasopiśmiennictwa, w którym od początku dominowały mor.-rel. tendencje. W pierwszym okresie rozwoju rodzimego czasopiśmiennictwa dziecięcego (1824-34) wydawcy i red. uważali za pierwszoplanową potrzebę krzewienia i utrwalania cnót mor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /15 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECIĘCE CZASOPISMA RELIGIJNE - PROBLEMATYKA

  D.cz.r., ukierunkowane przede wszystkim wychowawczo, początkowo szerzyły kult eucharyst., maryjny i świętych — głównie pol. i patronów młodzieży, a liturgię w szerszym zakresie dopiero po II wojnie świat, przez objaśnienia do poszczególnych części mszy („Młody Głos") oraz refleksje na temat modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tyburcjusz Dodano /06.09.2012 Znaków /11 358

  praca w formacie txt

Do góry