Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIEKAN HENRYK ks.

  Pseudonim Góral, ur. 13 VII 1843 w Stonawie (pod Ostrawą), zm. 24 XII 1925 w Mazańcowicach (k. Bielska-Białej), działacz narodowy i społeczny, pisarz.

  Po studiach teol. w Ołomuńcu przyjął 1868 święcenia kapł.; od 1868 był wik. w Zebrzydowicach, Zarzeczu, Skoczowie i Dębowcu; 1878-88 prob, w Brennej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJÓW FILOZOFIA

  Nauka filozoficzna o ostatecznych czynnikach sprawczych, istocie i sensie ludzkich dziejów jako całości, zw. dawniej także historiozofią ; związana początkowo z problematyką teologii dziejów (-»• teologia historii); jako odrębna dyscyplina ukształtowała się w XVIII w. ; pojęcie f.d. wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /36 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ - DZIEDZICZENIE CECH BIOLOGICZNYCH

  Próby wyjaśnienia mechanizmów i natury d. były różne, np. zapatrzenie się (Rdz 30,31-42), teoria pangenezy Hipokratesa (podjęta później przez Ch. -*• Darwina), przekonanie o dziedziczeniu cech nabytych, będące dla J.B. Lamarcka podstawą teorii -> ewolucji, krew jako podłoże d.

  Podstawowe prawa d...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ - DZIEDZICZENIE CECH PSYCHICZNYCH

  Związane jest z genetycznym uwarunkowaniem podstawowej struktury psychicznej -+ człowieka (II A, B), zwł. jego -> dyspozycji oraz funkcji poznawczych i motywacyjnych.

  Każdy akt zachowania uwarunkowany jest równocześnie d. i środowiskiem, np. niemowlę w ok. 5 miesiącu życia spontanicznie reaguje strachem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /10 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEJE APOSTOLSKIE (Dz)

  Księga historyczna umieszczona po Ewangeliach, a przed Listami Pawła Apostoła w -*• kanonie Pisma świętego NT; jest II częścią dzieła -» Łukasza Ewangelisty. Tytuł, występujący po raz pierwszy w -+ kanonie Muratoriego pod koniec II w., nawiązuje do staroż. gatunku lit. opiewającego główne czyny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /15 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZENIE

  Jedno ze źródeł nabywania prywatnej własności; polega na jej przejęciu mocą -> testamentu lub ustawy (ab intestato) przez spadkobierców, którzy wchodzą w uprawnienia i obowiązki spadkowe.

  Prawo do d. wywodzi się z -> prawa naturalnego (STh 2 II q 101 a. 1 ad 2), co potwierdził pap. Leon XIII (enc. -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICZNOŚĆ

  Przekazywanie cech fizycznych, fizjologicznych i psychicznych z pokolenia rodzicielskiego na ich potomstwo (-> genetyka) ; jest podstawową właściwością związaną z procesem rozmnażania się i rozwoju organizmów żywych ; cechy te ujawniają się w wyniku działania nie tylko czynnika dziedzicznego, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIECKO - STATUS PRAWNY

  Pojęcie i termin d. występuje w prawie kan. i w prawie świeckim w sposób niejednoznaczny.

  A. W PRAWIE KANONICZNYM — W ścisłym znaczeniu, wg KPK, d. jest osobą fiz. przed ukończeniem 7 roku życia (kan. 88 § 3). Zasada ta przejęta od ces. Justyniana I Wielkiego, wprowadzona została po raz pierwszy do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /13 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI MAURYCY

  ur. 10 II 1813 w Rychcicach (k. Sambora), zm. 22 IV 1877 we Lwowie, historyk, publicysta.

  Początkowo kształcił się u bazylianów i jezuitów, a 1832-36 studiował prawo na uniw. we Lwowie; zostawszy 1851 kuratorem Zakładu Nar. imienia Ossolińskich, uporządkował administrację i księgowość, zlikwidował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDUSZYCKI WOJCIECH

  ur. 13 VII 1848 w Jezupolu (k. Stanisławowa), zm. 23 III 1909 w Wiedniu, polityk, filozof, eseista i literat.

  Po studiach prawa 1867-72 w Wiedniu uzyskał doktorat i 1894 został docentem, a 1896 prof, historii filozofii i estetyki na uniw. we Lwowie; od 1887 był członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /5 970

  praca w formacie txt

Do góry