Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIEKOŃSKI JÓZEF Prus

  ur. 5 V 1844 W Płocku, zm. 4 II 1927 w Warszawie, architekt, jeden z czołowych przedstawicieli historyzmu.

  Studiował w warsz. Szkole Sztuk Pięknych (1859-66) i w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu (1866-71); był współzał. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, od 1896 współpracownikiem Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ KATOLIKÓW, Katholikentag

  Nazwa przyjęta w krajach języka niemieckiego na określenie tygodni społecznych (zw. też kongresami katolików), odbywających się od 1848 w Niemczech prawie każdego roku (z przerwą 1914-20 oraz 1933-47), a od 1950 W RFN CO 2 lata.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIELOWSKI FRANCISZEK OFMObs

  ur. 1622 w Małopolsce, zm. 30 X 1681 w Krakowie, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1650; święcenia kapł. przyjął ok. 1655; był przełożonym klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej (1662-65), kustoszem klasztoru w Krakowie (1668-71, 1677-80), definitorem prowincjonalnym (1665-68, 1673-76) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ MIGRANTA

  Coroczna uroczystość o charakterze religijnym i narodowym w celu budzenia u wiernych poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc dla migrantów oraz ich duszpasterzy, a także rozwijania ducha braterstwa między różnymi grupami etnicznymi.

  Zapoczątkowany 1914 we Włoszech jako Dzień Emigranta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁA PAPIESKIE

  Organizacje obejmujące — Dzieło Rozkrzewiania Wiary (papieskie dzieła I), Dzieło świętego Dziecięctwa (-+ papieskie dzieła II), Dzieło św. Piotra Apostoła dla Duchowieństwa (-»- papieskie dzieła III) oraz zaliczaną do tej formacji Mis. Unię Duchowieństwa (-» papieskie dzieła IV) i Mis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ POJEDNANIA

  Żydowskie święto powszechnego przebłagania Boga za grzechy, obchodzone 10 tiszri (wrzesień-październik).

  Najwięcej uwagi obchodowi D.P. poświęca Kpł 16, określająca obrzędy i znaczenie święta. Główną postacią O.P. był -> arcykapłan, który po rytualnych obrzędach i przywdzianiu szat liturg...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŁO św. RAFAŁA, Sankt - Raphaels - Verein

  Organizacja niemieckich katolików do spraw opieki nad katolickimi emigrantami oraz uchodźcami prześladowanymi z racji politycznych czy rasistowskich; powstało 1871 w Moguncji z inicjatywy kupca P.P. Cahensly'ego, a 1878 uzyskało zatwierdzenie pap. Leona XIII.Początkowo zrzeszało osoby zobowiązujące się do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKAN

  (gr. deka dziesięć), Urząd przełożonego sprawującego określoną władzę w niektórych wspólnotach kościelnych albo godność w niektórych zespołach kolegialnych; jego zastępcą jest wicedziekan. Nazwa wywodzi się ze staroż. zwyczaju przewodzenia 10-osobowej grupie.

  1. D. wikariusz okręgowy poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /9 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ POKOJU

  Obchód rozpoczęcia roku kalendarzowego w Kościele katolickim, poświęcony modłom o pokój.

  D.P. ustanowił pap. Paweł VI orędziem z 8 XII 1967 (AAS 59(1967) 1097-1102) na święto -* Nowego Roku dla podkreślenia, że pokój jako wspólne dobro całej ludzkości leży u podstaw i początków każdego jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEŃ DZIĘKCZYNIENIA, Thanksgiving Day

  Święto ogólnonarodowe w Stanach Zjednoczonych o charakterze dożynkowym, obchodzone uroczyście także w środowiskach polonijnych (Polonia).

  Nawiązuje do ~> dożynek zapoczątkowanych w końcu listopada 1621 przez ojców pielgrzymów z Plymouth jako wyraz podziękowania -»• Opatrzności Bożej za korzystne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /06.09.2012 Znaków /2 054

  praca w formacie txt

Do góry