Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIEWICA

  Osoba żyjąca indywidualnie lub wspólnotowo w dziewictwie na mocy ślubów lub przyrzeczeń prywatnych albo publicznych (profesja zakonna).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWICA - DZIEJE

  W początkach chrześcijaństwa d. stanowiły prawdopodobnie odrębną grupę (Ignacy Antioch., Ad Smyrn. 13,1; Justyn, Apol. 15,29), nie mającą specjalnej nazwy, gdyż terminem tym określano każdą niezamężną dziewczynę; pozostawały one przy rodzinach, prowadząc głębsze życie duchowe w -> modlitwie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /6 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘĆ TYSIĘCY MĘCZENNIKÓW

  Żołnierze chrześcijańscy z armii ces. Hadriana (117-138), stacjonujący w Armenii pod dowództwem -» Akacjusza; wg legendy straceni przez ukrzyżowanie na górze Ararat za wyznanie chrzęść, wiary; podstawę legendy stanowią informacje Anastazego Bibliotekarza.

  Czczeni w Kościele wsch., a na Zachodzie od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻONIÓW

  Do 1946 Rychbach, siedziba parafii i 2 dekanatów w archidiecezji wrocławskiej; 1250 otrzymał prawa miejskie, a 1946 obecną nazwę dla uczczenia pamięci ks. J. Dzierżonia.

  Kościół par. św. Jerzego, zbudowany przed 1258, został 1338 przekazany joannitom; nowy, późnogot., 4-nawowy, wzniesiony w XV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA

  Podatek pobierany przeważnie w naturze od podwładnych, obejmujący 10% ich dochodów i przeznaczany na potrzeby świeckie lub kościelne, zwł. na utrzymanie -*• duchowieństwa.

  Rozróżniano d. wielką (np. ze zboża) i małą (np. z wina, owoców), osobistą (z dóbr wytworzonych usługami) oraz rzeczową (nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /11 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA PAPIESKA

  Danina pobierana przez papieża od -» beneficjatów na nadzwyczajne potrzeby kościelne; z uwagi na częste ściąganie nabrała cechy instytucjonalnej.

  Stolica Apost. wymierzała opłaty od kośc. stanowisk wg 1/5, 1/10, 1/20, 1/4 lub 1/100 cz. rocznych dochodów; np. pap. Klemens III nałożył -* dziesięcinę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /3 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIESIĘCINA SALADYŃSKA

  Danina płacona w niektórych krajach przez właścicieli dóbr na potrzeby III krzyżowej wyprawy w celu odzyskania Jerozolimy, zdobytej 1187 przez sułtana Saladyna; nałożona 1188 przez pap. Klemensa III na synodach we Francji i w Anglii na właścicieli dóbr świeckich, a w Polsce 1189 na synodzie w Krakowie na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻANOWSKI BONAWENTURA OFMRef

  ur. ok. 1588, zm. 17 IX 1649 w Stopnicy (k. Buska Zdroju), działacz zakonny.

  Do bernardynów wstąpił na pocz. XVII w. i po studiach teol. był m.in. lektorem teologii mor. w Poznaniu, a od 1625 gwardianem w Opatowie;

  1626 przeszedł do mlp. kustodii reformatów, gdzie 1630 został wybrany kustoszem na wspólnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEKĄŻNIA

  Parafia w dekanacie skalbmierskim w diecezji kieleckiej; wieś wzmiankowana 1326.

  Erygowano ją przy drewnianym kościele św. Marii Magdaleny, ufundowanym (wg J. Długosza) ok. 1220 przez bpa Iwona Odrowąża; kanonik krak. Paweł z Zatora wzniósł ok. 1440 murowany kościół, z którego zachowała się got...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIERŻAWA

  Przeniesienie prawa używania jakiejś rzeczy na określony czas łącznie z pobieraniem z niej pożytków w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, zw. czynszem. D. bez określenia czasowego, czyli wieczysta, nazywa się emfiteuzą.

  W prawodawstwie kośc. od najdawniejszych czasów d. była formą administracji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /2 075

  praca w formacie txt

Do góry