Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  „DZWONEK MARYI"

  Ilustrowany miesięcznik, wydawany jako organ Kongregacji Sodalicji Mariańskich 1921-24 w Bytomiu, 1924-34 w Rybniku przez werbistów R. Szajce i E. Drobnego, a 1934-39 i 1945-52 (od 1946 pt. „Nasza Droga") przez Kurię Diec. w Katowicach pod redakcją księży H. Gwoździa (1934-37), L. Kosyrczyka (1937-39), W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DŻALANDHAR, Jullundur

  Diecezja w pn.-zach. Indii (stan (Pendżab) eryg. 6 XII 1971 jako sufr. Delhi ; powstała z prefektury apost., utworzonej 17 I 1952 z części diec. Lahaur, należącej od 1949 do Indii i powierzonej kapucynom ang.;

  zajmuje 51120 km2 i liczy 11,3 min mieszk., w tym 25040 katolików, 79 stacji duszp., 16 księży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DZWONEK TRZECIEGO ZAKONU"

  Do 1932 „Dzwonek Trzeciego Zakonu Świętego Ojca Naszego Franciszka Serafickiego", miesięcznik, wydawany 1885-1901 w Krakowie, a 1902--39 we Lwowie (od 1926 z Kalendarzem D.T.Z.); organ ter-cjarstwa i misji, zwł. bernardyńskich (-» franciszkanie).

  Podjętą 1882 (prawdopodobnie przez I. Bogdalskiego OFM-Obs)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZONDZU, Jeon Ju

  Diecezja w Korei Pd., sufragania Kuangdzu, eryg. 10 III 1962 z wikariatu apost. Czondzu (przekształconego 21 I 1957 z prefektury apostolskiej, utworzonej 13 IV 1937); zajmuje 8625 km2 i liczy 2,58 min mieszk., w tym 60740 katolików, 35 parafii, 73 księży diec. i 2 zak., 2 zakonników, 90 sióstr.

   

  AAS 29(1937)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZWONNICA

  Budowla z pomieszczeniem na -» dzwony, zazwyczaj w formie wieży kilkukondygnacyjnej, wolno stojącej lub stanowiącej wyodrębnioną część budynku sakralnego.

  D. wznoszono prawdopodobnie już w VI w., a najstarsze zachowane pochodzą z IX w.; są to wolno stojące i kilkukon-dygnacyjne wieże z małymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /4 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZWON

  Instrument dźwiękowy z grupy idiofonów, przeważnie o kielichowatym kształcie, wprowadzony do użytku kościelnego za papieża Sabiniusza (604-606) ; zwykle umieszczany na -*• dzwonnicy.

  I. DZIEJE — D. jest pochodzenia azjat. i znany był w starożytności ; w zach. Europie i w Anglii wystąpił w VI i VII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /11 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIURZYŃSKI MARCELI ks.

  ur. 19 II 1861 w Żołyni (k. Łańcuta), zm. 14 VI 1945 w Krakowie, działacz kulturalny, redaktor.

  Wstąpił 1878 do franciszkanów konwentualnych (imię zak. Maciej), a po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. we Lwowie przyjął 1883 święcenia kapł. i pracował w duszpasterstwie we Lwowie (1885-88) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZISNA (1)

  (ros. Disna), Parafia katolicka i klasztor franciszkanów konwentualnych w dekanacie Głębokie w archidiecezji wileńskiej (Białoruska SRR). D., wzmiankowana 1461, otrzymała 1569 prawa miejskie.

  Król Stefan Batory ufundował 1583 parafię przy drewnianym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP i powierzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEWICA - IKONOGRAFIA

  D. charakteryzuje strój (w sztuce zach. dostosowany do panującej w poszczególnych okresach mody, a w bizant. — niezmienny) oraz atrybuty ogólne — palma i korona (w dłoni) dla męczennic, pierścień i wianek z kwiatów dla niemeczennic, i indywidualne — dla d. historycznych; występują one pojedynczo lub grupowo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /13 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZISNA (2)

  Wieś w parafii Trzechel w dekanacie nowogardzkim w diecezji szczecińsko-kamieńskiej z zachowanym grodziskiem średniowiecznym i kościołem ryglowym z drewna dębowego, zbudowanym 1600 w stylu wczesnogotyckim przez gminę ewangelicką;

  1973 przekazany Kościołowi kat., ma zachowaną polichromię stropową o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrowiest Dodano /07.09.2012 Znaków /634

  praca w formacie txt

Do góry