Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EDESSA

  Staroż. Urschu, arab. Ruha (obecnie Urfa w pd. Turcji), miasto w pn. Mezopotamii, ważny ośrodek życia chrzęść, w starożytności, tytuł, metropolie kat. : łac. (od XVII w.), ja-kobicka i melchicka.

  Miasto zostało zał. 304 prz.Chr. przez Seleukosa I Nikatora; od 132 prz.Chr. do 216 po Chr. stolica prow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKSTEIN FRANCISZEK

  ur. ok. 1689 w Židovicach (k. Žatca), zm. 1741 we Lwowie, malarz religijny.

  Kształcił się w Rzymie, na koszt welehradzkich cystersów, w duchu szkoły Carraccich; przed 1709 przebywał w Pradze, gdzie był uczniem M.V. Halbaxa; 1711 osiadł w Brnie; na Morawach ozdobił freskami sklepienie kościoła Cystersów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDESSA in MACEDONIA

  (Wodena w pn. Grecji, hist. Ajgaj — Najstarsza stolica królów maced.), bpstwo staroż. w metropolii Saloniki w rzym. prowincji Macedonia 1 ; znany jeden bp z 691; od 1922 metropolia prawosł. złączona z Pellą; obecnie łac. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉCOLE FRANÇAISE

  Szkoła francuska, w szerszym znaczeniu — duchowy ruch reformy katolickiej we Francji XVII w., reprezentowany przez ogół pisarzy ascetycznych; w znaczeniu ścisłym — duchowość berulliańska (P. de -> Bérulle).

  E.f. powstała jako wynik odnowy potryd., która we Francji, wskutek okoliczności polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ECUMENICAL REVIEW"

  Kwartalnik ekumeniczny wydawany w Genewie jako organ -* Ekumenicznej Rady Kościołów w celu popularyzowania -»• ekumenizmu oraz informowania o aktualnej sytuacji międzywyznaniowej w chrześcijaństwie.

  Inspiratorem i pierwszym red. był sekretarz gen. W.A. Visser't Hooft (1948-67), a po nim E.C. Blake (1967-73)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKART ANSELM SJ

  ur. 4 VIII 1721 w Moguncji, zm. 29 VI 1809 w Dyneburgu (Łotewska SRR), misjonarz, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1740 w Moguncji; uczył gramatyki w szkole jez. w Monachium (1743-46) oraz poezji i retoryki w Heidelbergu (1746-48); po studiach teol. w Moguncji przyjął 1752 święcenia kapł.; 1753 z jez. grupą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECZMJADZYN

  (hist. Wagarszapat), Miasto k. Erewanu w Armeńskiej SRR, siedziba ormiańskiego katolikatu.

  Miasto zał. w 1. poł. II w. przez króla orm. Waharsza I (Wo-logezes) z rodu Arsacydów zostało stolicą -*• Armenii; za Tirydatesa III zginęły tu szczególnie czczone przez ormian mę-czenniczki Gajana, Rypsyma i ich 35...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /4 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKEL, Eckbel JOSEPH HILARIUS von SJ

  ur. 13 I 1737 w Enzesfeld (k. Wiednia), zm. 16 V 1798 w Wiedniu, twórca numizmatyki klasycznej.

  Do zakonu wstąpił 1753 w Wiedniu; po studiach filoz.-teol. w seminarium zak. przyjął 1764 święcenia kapł. i uczył literatury klasycznej w szkołach jez. w Loeben, Steyr i Wiedniu.

  Zainteresowany numizmatyką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDDA

  Nazwa (etymologicznie niejasna) 2 dzieł zbiorowych literatury wczesnoislandzkiej.

  1. E. poetycka, zw. też starszą albo E. Saemunda, stanowi zbiór 34 rpsów z XIII w. z tzw. Codex reglus (Biblioteka Król. w Kopenhadze), który 1643 odkrył isl. bp Brynjolfur Sveinsson; ich autorstwo przypisał on duchownemu isl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ECKER JAKOB

  ur. 27 II 1851 w Lisdorf (Zagłębie Saary), zm. 17 XT 1912 w Trewirze, biblista.

  Po studiach filoz.-teol. w Trewirze oraz specjalizacji na uniw. w Lowanium i Bonn przyjął 1875 święcenia kapł.; 1879 został docentem na uniw. w Münster, a 1886 prof, egzegezy ST w seminarium duch. w Trewirze. Był tłumaczem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gracjan99999999 Dodano /07.09.2012 Znaków /2 314

  praca w formacie txt

Do góry