Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - ZNACZENIE

  Przywódcy obu obozów po podpisaniu pojednania nie znaleźli pełnego poparcia, przeto zaczęły utrwalać się (zwł. na Wschodzie) 2 zwalczające się nurty chrystologiczne; wielu domagało się powrotu Nestoriusza na stolicę w Konstantynopolu (zwł. po śmierci Maksymiana 434) i nawiązując do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /8 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - DOKTRYNA

  Większość ojców pod wodzą Cyryla oparła się na Nicejskim symbolu wiary oraz na jego II liście do Nestoriusza; na podstawie badań współcz. (m.in. M.V. Anastos, L.I. Scipioni, H.E.W. Turner) odrzuca się pogląd, jakoby list ten został „kanonizowany", a definicją soborową były anatematyzmy lub uchwalone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYKT WORMACKI

  Dekret prawno-publiczny ces. Karola V potępiający M. Lutra jako heretyka i skazujący go na banicję wraz ze zwolennikami oraz zabraniający czytania jego książek, wyd. na skutek nalegań nuncjusza G. Aleandro na sejmie Rzeszy Niem. w Wormacji 8 V 1521;

  część zawierająca rejestr doktrynalnych błędów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR

  Sobór powszechny zwołany 431 przez ces. Teodozjusza II do Efezu w celu wyjaśnienia chrystolo-giczno-mariologicznych poglądów Nestoriusza, dopełniony 433 tzw. pojednaniem w Aleksandrii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYNBURSKA ŚWIATOWA KONFERENCJA MISYJNA

  Konferencja przedstawicieli ewangelickich towarzystw misyjnych zwołana na 21 VI 1910 do Edynburga; zapoczątkowała ekum. współpracę misjonarzy chrzęść. (->- misyjne towarzystwa).

  Poprzedziły ją konferencje 1879 i 1888 w Londynie oraz 1900 w Nowym Jorku, podczas których obradowano nad ujednoliceniem metody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - GENEZA

  S.E. zwołano w celu zharmonizowania 2 koncepcji chrystologicznych — antioch. (-> antiocheńska szkoła egzegetyczna) i aleks. {-*• aleksandryjska szkoła egzegetyczna), jakie formowały się w teologii po Nicejskim Soborze; w oparciu o schemat Logos—anthropos szkoła antioch., mimo znacznego zróżnicowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /9 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYNBURSKA ŚWIATOWA KONFERENCJA WIARY i USTROJU

  Druga światowa konferencja Wiary i Ustroju obradująca 3-18 VHI 1937 w Edynburgu z udziałem ponad 500 delegatów reprezentujących 123 Kościoły chrzęść, (nieoficjalnie — 4 obserwatorzy kat.) z 43 krajów; przyczyniła się do powołania Ekumenicznej Rady Kościołów.

  Utworzony 1927 na Lozańskiej Światowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFESKI SOBÓR - OBRADY

  Pisma zwołujące Sobór do Efezu na 7 VI 431 rozesłał ces. Teodozjusz II (prawdopodobnie pod wpływem Nestoriusza) zarówno do Rzymu, jak i do metropolitów Wschodu i Zachodu (m.in. do Augustyna).Na obrady pierwszy przybył Nestoriusz z 16 metropolitami i bliżej nie ustaloną liczbą sufraganów (wrogo przyjęty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /3 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDYP, Oidipus

  (gr. spuchłonogi — od przebicia stóp, by nie straszył po śmierci), jedna z głównych postaci mitologii gr., zabijająca ojca i nieświadomie poślubiająca swą matkę; w psychologii pragnienia seksualne chłopca wobec matki określa się terminem „kompleks E." (-»• kompleksy).

  W poezji dramatycznej jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EDWIN, Eadwin Św.

  ur. ok. 584, zm. 633, król Nort-umbrii. Zdobył władzę nad większością królestw anglosaskich w Brytanii ; 625 poślubił Etelburgę, córkę chrzęść króla Kentu ; małżeństwo to dało początek chrześcijaństwu w pn. Anglii;

  627 razem z dworem przyjął chrzest i odtąd sprzyjał rozwojowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /694

  praca w formacie txt

Do góry