Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Miasto

  Civitas albo polis (nóhę) oznacza zarówno miasto będące skupiskiem budowli, jak i społeczność miejską czy państwo. W tym podwójnym znaczeniu kryje się już jego symbolika: miasto materialne jest symbolem elementu życia i ducha. W starożytności każde osiedle otoczone mu-rem nazywano „miastem”, bez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /15 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cnoty i Występki

  Symbolicznymi postaciami Cnót i Występków zajmowali się już chrześcijańscy pisarze II w. W Pasterzu Hermasa pewna liczba kobiet i dziewic jest zatrudniona przy tajemniczej budowie wieży. W trzeciej „wizji” (rozdział ósmy) i w dziewiątej „przypowieści” (rozdział piętnasty) Hermas dowiaduje się, że te...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panny mądre

  Obraz panien mądrych występuje w dawniejszej sztuce rzadko, częściej spotykamy się z nim w średniowieczu. Sam Pan opowiadanie o dziesięciu pannach zawarł w przypowieści, a więc nie przytoczył go jako zdarzenia historycznego, lecz nadał mu znaczenie eschatologiczne. Dlatego przypowieść ta od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /2 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowle

  Rozbijanie namiotu, wznoszenie budowli, z drewna bądź z gliny czy kamienia, to przede wszystkim działania mające na celu zaspokojenie potrzeby znalezienia schronienia przed niepogodą, niepokojami i niebezpieczeństwami, znalezienia dla siebie i swojej rodziny dachu nad głową, domu, możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Symbole Ewangelistów (cztery istoty żyjące)

  Początków czterech istot żyjących, o których mowa w wizji Ezechiela (1,1—14) i w apokaliptycznym widzeniu św. Jana (Ap 4,6—8), obydwie te wizje legły u podstaw symboli czterech Ewangelistów, należy szukać tysiące lat przed Chrystusem, w obrazie świata starożytnych Babilończy-ków. Wyobrażali oni...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /11 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namiot

  Namiot albo szałas (tenlorium, tabernaculura) można szybko zbudować i równie szybko rozebrać, a elementy, z których się składa: skóry zwierzęce albo tkaniny, zawieszone na palikach, łatwo przenosić z miejsca na miejsce. Namioty służą za schronienie tym, którzy nocują pod gołym niebem czy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /6 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personifikacje

  Fantazja poetycka od najdawniejszych czasów skłaniała się do perso-niflicowania nie tylko istot duchowych, ale również zjawisk świata kosmicznego (por. rozdział trzeci) oraz pojęć abstrakcyjnych i etycznych. Chrześcijańscy pisarze i artyści przejęli te symboliczne postacie ze staro-żytności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dom

  Dom (domus, oinoę) w porównaniu z namiotem jest mocną, trwałą budowlą, mieszkaniem albo miejscem gromadzenia się ludzi osiadłych. Pojęcia domu używa się także w sensie przenośnym na określenie wszystkiego, co się w domu znajduje, jego mieszkańców, rodziny i pokolenia (por. 2 Sm 7,25 nn.; Ps 135,19...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobry Pasterz

  Spośród przedstawień Chrystusa z pierwszych wieków najstarsze i najliczniejsze są postacie Dobrego Pasterza. Odpowiadają one również w zupełności prawu tajemnicy (disciplina arcani), gdyż w okresie hellenizmu również poganie często przedstawiali sceny pasterskie mające wyobrażać idyllę pokojowego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /15 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świnia

  Świnia dla starożytnych ludów pogańskich była symbolem płodności i składano ją z tej racji w ofierze odpowiednim bóstwom. Zwyczaj składania świń w ofierze bogom praktykowali zwłaszcza Kananejczycy i Rzymianie; ofiarę ze świni, owcy i wołu nazywali Rzymianie suovetaurilia (sus — Świnia; ovis —...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Cacper Dodano /31.05.2013 Znaków /3 414

  praca w formacie txt

Do góry