Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGERIA

  (łac. egero wyprowadzam na świat), italska bogini źródła, czczona w latyńskiej Arycji (sławnej z kultu Diany Gajowej) i w Rzymie (k. Porta Capena) w gaju Kamen, z którego źródeł westalki czerpały wodę na potrzeby sakr.; wzywały ją do pomocy kobiety w połogu; uchodziła za oblubienicę lub żonę, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY UNICIUE

  Do Kościołów unickich powstałych w E. zalicza się Kościół koptyjski i melchicki, pozostałe zaś są wspólnotami napływowymi.

  1. Kościół koptyjski — Unia ogłoszona 1442 na Soborze Flor. (bullą Cantate Domino z 4 III 1442) oraz zawarta 25 VI 1597 między pap. Klemensem VIII a patriarchą koptyjskim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGERSDORFER FRANZ XAVER

  ur. 22 lì 1879 w Pörn-dorf (k. Eggenfelden), zm. 20 V 1958 w Pasawie, teolog i pedagog.

  Po studiach filoz. i teol. w Pasawie przyjął 1903 święcenia kapł., po czym odbył specjalizację na uniw. w Monachium, gdzie na podstawie pracy Der heilige Augustinus als Pädagoge und seine Bedeutung für die Geschichte der...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - KOŚCIOŁY PRZEDCHALCEDOŃSKIE i PRAWOSŁAWNE

  Spośród Kościołów przedchalcedońskich w E. już od starożytności istnieje Kościół koptyjski, jakobicki i ormiański, a w XIII w. wyodrębnił się prawosł. Kościół melchicki.

  1. Kościół koptyjski — wyodrębnił się po 457 z Kościoła powsz. (-> Aleksandria II D 1); był prześladowany przez ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /12 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGGLESTON EDWARD

  ur. 10 XII 1837 w Veray (stan Indiana), zm. 2 IX 1902 w Joshua's Rock k. Lake George (stan Nowy Jork), pisarz i historyk.

  Początkowo był wędrownym kaznodzieją i pastorem metodystów; 1874 założył wspólnotę Church of Christian Endeavour. Wykorzystując doświadczenia z okresu wędrówek, napisał kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGIPT, Dżumhurijja Misr al - Arabijja, Arabska Republika Egiptu - WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIE

  W końcu XVIII w. krótkotrwałe misje herrnhutów w E. nie dały wyników. Za rządów Muhammada Ali (1769-1849), dzięki rei. tolerancji, metodyści ang. (Donald MacPherson, James Bartholomew, MacBrair) wspomagani przez Niemców prowadzili 1825-35 misje wśród muzułmanów; załamały się one w następstwie przeszkód...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGBERT z SCHÖNAU, Ekbert OSB

  ur. ok. 1132, zm. 28 III 1184 w Schönau (Hesja), teolog i pisarz ascetyczny.

  Zostawszy kanonikiem w Bonn, wstąpił ok. 1155 do klasztoru podwójnego w Schönau, którego od 1166 był opatem; był też doradcą swej siostry (-> Elżbieta z Schönau) i spisał jej biografię i wizje; w Summa contra albigenses (1163)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - DOKTRYNA

  Jako poeta E. posługiwał się językiem obrazowym i określeniami niesprecyzowanymi ; jego teol. terminologia nie jest ścisła, doktryna zaś prawowierna, także w kwestiach jeszcze nie wyjaśnionych przez kontrowersje; najbardziej wnikliwie opracował E. zagadnienia mariologii, co przyniosło mu tytuł doktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /4 975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEZJANIE, List do Efezjan (Ef)

  Jeden z tzw. Listów więziennych Pawła Apostoła, umieszczony między Ga i Flp w -»- kanonie Pisma św. NT.

  1. Treść — Po adresie (1,1-2) następuje w Ef dziękczynienie Bogu i błagalna modlitwa, by wierni włączyli się do misterium, którym jest tajemniczy plan zbawienia wszystkich ludzi dzięki ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /8 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFREM Św. - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezwaniem E. powstały w kat. Kościołach wschodnich:

  ° efremici, misjonarze (kapłani) świętego E., Missionnaires (Prêtres) de Saint E., zgromadzenie zak. obrządku syr., zał. 1785 w Szarfeh przez patriarchę Michała Dżarwę w celu odnowienia monastycznych tradycji staroż. klasztoru E. (k. Darà); pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /2 285

  praca w formacie txt

Do góry