Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EGZYSTENCJAŁ NADPRZYRODZONY

  Konstytutywny element określający otwartość bytu -* człowieka na rzeczywistość nadnaturalną i możność jej przyjęcia w ramach -»• historii zbawienia ; termin „egzystencjał" przyjął K. Rahner z filozofii M. Heideggera i wprowadził go do teologii; idea e.n. stanowi fundamentalne założenie jego teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPLARYZM

  (łac. exemplar podobieństwo), teoria filozoficzna przyjmująca -* idee za wzór i model rzeczywistości pochodnej.

  Twórca e., Platon, opierając się na analogii z działaniem ludzkim dokonującym się wg wzorów (idei) powstałych w intelekcie twórcy, uważał, że świat bytów materialnych ma swe wzory w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYSTA

  Urząd kościelny upoważniający do sprawowania egzorcyzmu, będący III stopniem niższych święceń.

  1. Funkcja — Do poł. III w. nie było specjalnego urzędu e., a każdy chrześcijanin obdarzony charyzmatem mógł sprawować egzorcyzm (Tertulian, Apol. 23; Orygenes, Contra Cels. 8), np. Eufrazja (380-410)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - CZASY NAJNOWSZE

  Wszechstronny rozwój nauk bibl., tak pod względem teor. jak i duszpast., dokonał się nie tylko w łączności z -» nauczycielskim urzędem Kościoła, ale również niezależnie od jego autorytetu.

  A. POZA NAUCZYCIELSKIM URZĘDEM KOŚCIOŁA — biblistyka rozwija się zarówno pod wpływem badań nauk., jak tez w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /35 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORCYZM

  (gr. eksorkizein wypędzać złe duchy), obrzęd liturgiczny mający na celu wyjęcie człowieka lub rzeczy spod wpływu -> szatana.

  E. nawiązuje do wypędzania złych duchów z opętanych za pomocą rozkazu -> Jezusa Chrystusa (Mt 17,18; Mk 1,25; 5,8; 9,25; Łk 4,35; 8,29; 9,42) i -> Pawła Apostoła (Dz 16,18);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKUCJA PRAW

  Program reform ustrojowych, zainicjowanych przez szlachtę polską za króla -> Zygmunta I Starego i częściowo zrealizowanych 1562-72.E.p., wywodząca się z założeń o nienaruszalności prawa państw, (ius commune), które mogło być stanowione lub zmieniane tylko na sejmie (1505,1538), poddawała krytyce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /11 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - OKRES NOWOŻYTNY

  Związany z renesansem pęd do zapoznawania się z dziełami literatury staroż. spowodował w e.b. ogólną tendencję studiowania Biblii w wersji oryginalnej i dokładnego zaznajamiania się z -* biblijnymi językami ; wynalezienie druku ułatwiło szerszy dostęp do tekstu Pisma św. w językach oryginalnych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /8 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEGEZA BIBLIJNA - ŚREDNIOWIECZE

  W przeciwieństwie do Kościoła wsch., w którym posługiwano się e.b. w duchu tradycyjnym, w Kościele zach. nastąpiło znaczne jej zróżnicowanie.

  A. W KOŚCIELE WSCHODNIM — w e.b. wyróżnia się 3 główne ośrodki (gr.-bizant., nestoriański i monofizycki).

  1. Środowisko bizantyjskie — cechuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /15 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZARCHAT

  Terytorium kościelne, na którym z racji początkowego stadium organizacyjnego, niewielkiej liczby wiernych lub in. ważnej przyczyny (np. zgody władz państw.) brak warunków do erekcji -» eparchii.

  W starożytności e. obejmował kilka prowincji w ramach jednej diecezji cywilnej z bpem mającym władzę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGREGIAE VIRTUTIS

  List apostolski pap. Jana Pawła II z 31 XII 1980, ogłaszający świętych Cyryla i Metodego współ-patronami Europy (DC 78(1981) 110-111).

  Okazją stała się 100 rocznica wydania przez pap. Leona XIII enc. Grande munus wprowadzającej do kośc. kalendarza wspomnienie obydwu świętych, 1100 rocznica wysłania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /12.09.2012 Znaków /1 569

  praca w formacie txt

Do góry