Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EHRLICH JOHANN NEPOMUK SchP

  ur. 21 II 1810 w Wiedniu, zm. 23 X 1864 w Pradze, teolog.

  Do zakonu wstąpił 1827 i po studiach filoz.-teol., uwieńczonych doktoratem z filozofii, przyjął święcenia kapł.; od 1836 wykładał filozofię w Krems, gdzie zaprzyjaźnił się zA. -> Gün-therem, swoim przyszłym mistrzem; 1850 został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALIZM - W FILOZOFII

  E. znalazł swe podstawowe sformułowanie, chociaż przybrał on również charakter ruchu kulturowego.

  A. DZIEJE — E. powstał jako reakcja na kartezjański oraz wolfiański -» racjonalizm, panlogizm G.W.F. Hegla, -* pozytywizm, -* scjentyzm i -* naturalizm, a także na niektóre zjawiska historycznokulturowe, jak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /34 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALLZM

  (łac. exsistere występować, okazać się, istnieć), kierunek filozoficzny (antropocentryczny, irracjonalny i subiektywistyczny) ujmujący człowieka jako -» egzystencję; w sensie szerszym — prąd kulturowc-społeczny, związany z postawą egzystencjalną wyrażoną w filozofii egzystencja-listycznej, a także...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EHRENFELS CHRISTIAN

  ur. 20 VI 1859 w Rodaun (pod Wiedniem), zm. 8 IX 1932 w Pradze, filozof. Studiował w Wiedniu u F. Brentany i A. Meinonga; 1885 doktoryzował się w Grazu; 1888-96 wykładał w Wiedniu, a 1896 został prof, na uniwersytecie niem. w Pradze.

  Do psychologii wprowadził E. pojęcie postaci (-> postaci psychologia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZORTA

  (łac. exhortatio mowa, zachęta, napomnienie), krótkie kazanie typu parenetycznego (w odróżnieniu od pouczającego lub nastrojowego), mające na celu pobudzenie do refleksji nad sensem życia, postępowania zgodnego z zasadami religijnej wiary oraz pracy nad samodoskonaleniem.

  Za e. uważano od końca VIII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /4 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKUCJA RESKRYPTÓW PAPIESKICH

  Wprowadzenie w życie -» decyzji papieskich udzielających łaski w zakresie dyscypliny kościelnej; zgodnie z normami KPK różnicuje się w zależności od formy, w jakiej reskrypty zostały udzielone.

  Reskrypt bez wykonawcy (in forma gratiosa), udzielający łaski z chwilą jego podpisania, nie wymaga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /2 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJA

  (łac. exsistere występować, okazać się, istnieć), w sensie ogólnoontycznym -*• istnienie, w sensie węższym — istnienie ludzkie (-» Dasein), a w sensie ścisłym — sposób bytowania (zwł. autentyczny) człowieka, charakteryzujący się kwalifikacjami wyróżnianymi przez -*• egzystencjalizm, albo sam...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /8 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEKWIE

  (łac. pogrzeb lub uroczystości pogrzebowe), w znaczeniu ścisłym część oficjum -> godzin kanonicznych za zmarłych (-> jutrznia, -* laudesy lub —> nieszpory) odprawiane zwykle w obecności zwłok ; w znaczeniu szerszym — obrzędy towarzyszące grzebaniu zmarłych (-*- pogrzeb); c. sprawuje -> kapłan lub ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZYSTENCJALISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Nurt humanistycznej psychologii skoncentrowany głównie na człowieku jako jedynej i niepowtarzalnej jednostce bytującej w świecie ; jej celem jest zrozumienie świadomości osoby, jej uczuć i nastrojów w relacjach do in. człowieka, do wolności i odpowiedzialności, do indywidualnych skal wartości, sensu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /6 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZEMPCJA

  Wyjęcie określonego miejsca lub osoby fizycznej czy prawnej (-> zakon, -»• seminarium duchowne) spod zwyczajnej władzy ordynariusza miejsca (->• biskup III) lub -+ proboszcza i poddanie bezpośrednio wyższemu przełożonemu kośc. (-»• Stolica Apostolska) lub zakonnemu. Status prawny podobny do bpstwa wyjętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Cycyl Dodano /13.09.2012 Znaków /14 000

  praca w formacie txt

Do góry